• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۸.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

افزایش های نرخی دلار ایالات متحده، در پی دستیابی به سطح ۹۰.۳۰ نموداری، متوقف گردیده است. سطح مربوطه شامل ماکسیموم موضعی ۸-۹ فوریه می باشد. به دلیل تضعیف یابی امروز خریداران و گرفتاری و فشردگی طولانی مدت نرخ گذاری ها، پایین تر از این سطح، احتمال از سر گیری دوباره ی افت های نرخی، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

سطوح مقاومت در پیش رو، شامل ۹۰.۳۰ و ۹۰.۶۵ می باشند. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۹۰.۶۵، با ادامه یابی افزایش های میان مدت دلار، برخورد خواهیم نمود. سطوح پشتیبانی شامل ۹۰.۰۵-۹۰.۰۰، ۸۹.۸۵ و همچنین ۸۹.۵۵، می باشند

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها، در حال فشرده شدن به محدوده ی مقاومت ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۰ نموداری می باشند. نفوذ نرخ گذاری ها، به این محدوده، با ادامه یابی افزایش های نرخی، تا سطوح ۱.۲۴۱۵-۱.۲۴۰۰ و ۱.۲۵۱۵-۱.۲۵۰۰ نموداری، همراه خواهد گردید. بروز چنین سناریویی منجر به رشد میان مدت نرخ یورو، خواهد انجامید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ نوسانات در حال کاهش یابی بوده و فروشندگان در حال تست نمودن محدوده ی پشتیبانی خط گرایشی این جفت ارزی، می باشند. نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی پشتیبانی ۱.۳۸۵۰ نموداری، با ادامه یابی کاهش های نرخی پوند، تا سطوح۱.۳۷۸۰  و حتی ۳۶ نقطه پایین تر نیز، همراه خواهد گردید.

سطح پشتیبانی قابل رویت نمودار ۲۴ ساعته، شامل محدوده ی ۱.۳۵۸۵-۱.۳۶۱۵ نموداری، می باشد.

افزایش نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱.۳۹۳۵ نموداری، با ادامه یابی افزایش های مابعد نرخ پوند، تا سطوح ۱.۴۰۰۰ و ۱.۴۰۲۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود تحکیمات اخیر دلار، نرخ گذاری های این جفت ارزی از سطح مقاومت ۱۰۷.۳۰ نموداری، سقوط نموده اند. سایه های بالایی کندل های ۴ ساعته نیز، بسیار بلند بوده و چنین امری منجر به افزایش یابی به زود نرخ فعالیت های معاملاتی فروشندگان، خواهد گردید.

گرفتار شدن نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱۰۷.۰۰ نموداری، مبنی بر احتمال کما بیش تقویت یافتن به زود فروشندگان، به شمار می آید. بروز چنین افتی می تواند با دستیابی نرخ گذاری ها به سطوح ۱۰۶.۳۵-۱۰۶.۲۷، ۱۰۵.۴۰-۱۰۵.۵۰ و همچنین ۱۰۴.۸۰ نموداری، در چشم اندازی میان مدت، همراه گردد.