• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۲.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

معامات این هفته ی دلار، با بروز فاصله ی میان کندلی (gap) نزولی و قابل توجهی، آغاز یافته اند. همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۸۹.۴۰ نموداری، با تضعیف یابی قوه ی تجاری فروشندگان، مواجه می باشیم. به منظور تضعیف یابی بیشتر دلار، به انتشار آمار اقتصادی وخیم، نیاز است.

آمار در پیش روی ایالات متحده، شامل داده های مربوط به تغییرات نرخ تورم این کشور بوده، که همواره مثبت به نظر می رسد. در این بین احتمال افزایش یابی نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده نیز، نقش کلیدی در تحکیمات به زود نرخ دلار، ایفا خواهد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی، در حال حرکت میان کانالی از گرایش های افقی می باشند. چنین امری نمایان گر شرایط نا مشخص بازار بوده. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۵ نموداری، می توان به بازگشایی معاملات خرید یورو پرداخت. تا قبل از این تحکیمات، می توان با ادامه یابی افت نرخی یورو نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با توجه به نا مشخص بودن گرایش نرخی نمودار های هفتگی و ۲۴ ساعته، از بررسی مقیاس های کوچک تر نیز، پرهیز می نماییم. در پی ضربان صعودی اخیر نرخ گذاری ها، مندرج در نمودار (D1)، با کاهش یابی تصحیحاتی (موقت) نرخ گذاری ها، برخورد نموده ایم. در حال حاضر نیز، با فشرده شدن نوسانات نرخی، ما بین الگویی مثلث مانند، مواجه می باشیم.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۹۳۰ نموداری و خط گرایشی که با اتصال ۴ ماکسیموم موضعی ماقبل، ترسیم گردیده، می توان با شروع دوباره ی افزایش های نرخی این جفت ارزی، برخورد نمود. با این وجود، بازگشایی مداوم پوزیشن های خریداری این جفت ارزی، می تواند از ریسک بالایی برخوردار باشد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به محدوده ی مقاومت ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۰ نموداری، می توان با ادامه یابی افول نرخ دلار، برخورد نمود. از اجرای مداوم معاملات خرید اجتناب می ورزیم. همچنین می بایست به افول ماکسیموم های موضعی نمودار ۴ ساعته، که پایین تر از یک دیگر استقرار میابند نیز، توجه نمود. چنین امری نمایان گر افزایش یابی قوه ی فروشندگان، به شمار می آید. تقویت یابی بیشتر این سناریو می توان با ادامه یابی افت های نرخی این جفت ارزی، تا سطح ۱۰۵.۴۰ نموداری نیز، ادامه یابد.