• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی نفوذ اخیر نرخ گذاری ها ی این شاخص، به سطح پشتیبانی ۸۹.۴۰، با ادامه یابی افت دلار، تا سطوح ۸۹.۱۰-۸۹.۰۵ نموداری نیز، برخورد نمودیم. همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۸۹.۰۰، با افزایش یابی سطح تقاضای دلار، رو به رو می گردیم.

مثبت رقم خوردن آمار امروز ایالات متحده، در رابطه با تغییرات نرخ خرده فروشی این کشور، می تواند با تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار نیز، همراه گردد. اما در این بین، مخدوش تر گردیدن شرایط سیاست گذاری های خارجی این کشور، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار بیشتری قرار خواهد نمود. به همین دلیل، با وجود ناهموار تر شدن سیاست گذاری های مالی سیستم ذخایر فدرال و بهبود یابی کلی شرایط اقتصادی ایالات متحده، می توان با افت واحد ارزی دلار این کشور نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی افزایش اخیر نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱.۲۴۰۰ نموداری، با کاهش قابل توجه سطح تقاضای یورو، برخورد نمودیم. با این وجود، در صورت افت بلقوه تر دلار ایالات متحده، می توان با افزایش تحکیمات نرخ این جفت ارزی نیز، مواجه شد.

به معاملات خرید این جفت ارزی، می توان تا سطح ۱.۲۱۰ نموداری، ادامه داد. بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی، تنها تا قبل از نفوذ نرخ یورو، پایین تر از بازه ی نرخی ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۵ نموداری، امکان پذیر خواهد بود. چرا که احتمال از سر گیری افزایش های نرخی این جفت ارزی، تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها پایین تر از بازه ی پشتیبانی مربوطه، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در پی افت اخیر دلار، با افزایش یابی نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح مقاومت ۱.۳۹۳۰-۱.۳۹۱۰ نموداری، برخورد نمودیم. به موازات این محدوده، با عبور خط گرایشی که، طبق چهار ماکسیموم موضعی قبلی ترسیم شده است نیز، مواجه می باشیم. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از این محدوده ی مقاومتی، با ادامه یابی افزایش آتی نرخ پوند، تا سطح ۱.۴۰۶۵ نموداری، برخورد خواهیم نمود. در این بین و به منظور بازگشایی معاملات خرید، می بایست تا شکسته شدن سطح مقاومت ۱.۴۰۰ نموداری، صبر نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

پس از نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۱۰۷.۰۰ نموداری، با افت نرخ این جفت ارزی تا سطح پشتیبانی ۱۰۶.۳۰ نموداری، برخورد نمودیم. چرا که سطح مقاومت یاد شده با خط گرایشی که طبق دو ماکسیموم اخیر ترسیم شده نیز، هم سطح می باشد. نفوذ آتی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی ۱۰۶.۳۰ نموداری، می تواند با ادامه یابی افت مابعد نرخ دلار، تا سطوح ۱۰۱.۰۰ و حتی ۱۰۰.۰۰ نیز، ادامه یابد.