• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۰.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

شرایط نا مشخص بازار فعلی، به دلیل تغییر یابی به زود گرایش های کلی دلار به وقوع پیوسته. چرا که در حال حاضر، با بروز فشردگی نرخی شاخص دلار، مندرج در نمودار هفتگی، مواجه می باشیم. همراه با بازگشایی معاملات این هفته با بازگشت دوباره ی نرخ گذاری های دلار، به سطح پشتیبانی ۸۹.۴۰ نموداری، برخورد نمودیم.

نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی پشتیبانی ۸۹.۴۰-۸۹.۳۰ نموداری، می تواند با ادامه یابی سقوط دلار، تا سطح ۸۸.۴۰ نیز، ادامه یابد.  با این وجود بروز سیگنال های تجاری، در بازه ی نرخی ۹۹.۴۰-۸۸.۶۵، از اهمیت چندانی برخوردار نبوده، چرا که این محدوده، کانالی افقی به شمار می آید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

افزایش های نرخی، در پی برخورد با سطح مقاومت ۱.۲۳۴۵ نموداری، متوقف گردیده اند. با وجود بلقوه بودن این سطح، بازگشایی معاملات فروش، فعلا جایز نمی باشد. چرا که این سطح مستقر میان کانال گرایش افقی ۱.۲۵۱۰-۱.۲۱۶۵ نموداری می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۲۳۴۵ نموداری، منجر به دست یابی مابعد نرخ گذاری ها، به سطوح ۱.۲۳۸۰ُ ۱.۲۴۱۰ و همچنین ۱و۲۴۴۰ نموداری، خواهد گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در پی بازگشت نرخ گذاری ها، از قله ی ۱.۳۹۱۰، با کاهش یابی قوه ی تجاری خریداران، به موازات با دستیابی نرخ گذاری ها به سطح ۱.۴۰۶۵ نموداری، برخورد نمودیم. ادامه یابی این روند افزایشی بسیار، امکان پذیر جلوه می نماید. سطوح هدفی اجرای معاملات خرید، شامل سطوح ۱.۴۱۳۵ (ماکسیموم ۲۶.۰۲.۲۰۱۸) و همچنین ۱.۴۲۷۵ و ۱.۴۳۴۰ نموداری، می باشند. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۴۰۲۰ نموداری، احتمال ادامه یابی این سناریوی نرخی را، کاهش خواهد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همراه با بازگشایی معاملات امروز اروپا، با افزایش یابی قوه ی تجاری خریداران برخورد نمودیم. سطح مقاومت ۱۰۶.۳۰ نموداری نیز، شکسته شده است. با این وجود احتمال تحکیم یابی بلقوه ی نرخ گذاری ها، بسیار اندک بوده و نرخ گذاری ها هنوز پایین تر از خط گرایش کلی، سیر می نمایند. چنین امری نیز، بر احتمال ادامه یابی افت نرخ گذاری ها، می افزاید.