• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

افزایش ٪۰.۲۵ نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را به دنبال نداشته. چرا که با توجه به اطمینان ٪۹۰ اعضای بازار، در رابطه با افزایش نرخ بهره، میزان ترفیع یافته این شاخص، همواره در نرخ فعلی دلار حساب شده.

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۸۹.۰۰ نموداری، با ادامه یابی افت دلار تا سطح ۸۸.۴۰ نیز، ادامه خواهد یافت. در نزدیکی این سطح پشتیبانی، با عبور خط زیرین کانال گرایشی نرخ گذاری ها نیز، مواجه می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح تقاضای یورو همچنان افزون بوده و در حال حاضر، با تضعیف یابی دلار مواجه می باشیم. خطوط مقاومتی ترسم شده، در اثر اتصال ماکسیموم های موضعی اخیر نرخ گذاری ها، شکسته شده و نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱.۲۳۴۵ نموداری نیز، نفوذ نموده اند. در حال حاضر با احتمال ادامه یابی افزایش نرخ یورو، تا سطوح ۱.۲۴۱۰ و ۱.۲۴۴۰ نموداری، رو به رو می باشیم.

در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۲۳۴۵، می توان با سقوط دوباره ی نرخ گذاری ها نیز، برخورد نمود. با توجه به افزون بودن پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

بر اثر تضعیف یابی نرخ دلار ایالات متحده، با تحکیمات نرخ این جفت ارزی بالا تر از سطح مقاومت ۱.۴۰۶۵ نموداری، برخورد نمودیم. تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۴۱۴۰ (آخرین مینیموم شکل گرفته در نمودار Н1)، می توان با ادامه یابی افزایش های نرخی پوند، برخورد نمود. احتمالات کنونی، مبنی بر ادامه یابی افزایش نرخ پوند، می باشد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱۰۵.۵۰، می تواند منجر به افول کوتاه مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی، گردد. اما همراه با بازگشت دوباره ی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱۰۶.۰۰، می توان با آغاز یابی دوباره ی تحکیمات نرخی دلار، برخورد نمود. با این حال و به منظور بازگشایی معاملات خرید دلار، می بایست تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ماکسیموم موضعی هفته ی جاری و همچنین خط آبی رنگ (خط گرایش های نزولی)، صبر نمود.

به منظور اجرای معاملات فروش می توان، از نفوذ به زود نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱۰۴.۶۰-۱۰۴.۵۰ نموداری، بهره برد.