• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۶.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار در حال کاهشی کند، به سوی مرز پایین کانال گرایش ها افقی، یعنی سطوح ۸۸.۴۰ و ۸۸.۱۰، می باشد.

با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز، با همه گیره شدن فروش دلار، رو به رو نخواهیم شد. اما بروز رسوایی های دوباره ی حوزه ی سیاسی ایالات متحده، می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار، همراه گردد.

ساعت ۱۹:۳۰ سخنرانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی

ساعت ۲۳:۳۰ سخنرانی عضو گروه FOMC، لاورتا مستر

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز بالا تر از سطح ۱.۲۳۴۵ نموداری، مستقر می باشند. این سطح به عنوان پشتیبانی تکنیکی معاملات فعلی نیز، محسوب می گردد. در نزدیکی این سطح با عبور خط گرایشی نوسانات کلی، برخورد می نماییم.  با وجود نزدیکی نرخ گذاری ها، به این محدوده ی مقاومتی، فعلا با نوسان سازی این جفت ارزی، مابین سطوح ۱.۲۵۱۰-۱.۲۱۷۰ نموداری، برخورد نموده ایم. بروز این تحرکات فلت، چگونگی نرخ کلی گرایش این جفت ارزی را، مبهم نموده است.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

به دلیل کمبود پیش زمینه ی اخبار امروز بریتانیا، با تضعیف یابی قوه ی تجاری خریداران، برخورد نموده ایم. اما تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۴۱۲۵ نموداری، با ادامه یابی افزایش های نرخی پوند، مواجه خواهیم شد. احتمال ادامه یابی این افزایش، تا سطح ۱.۴۲۷۰ نموداری، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی یاد شده، افت نرخ پوند - دلار را، تا سطح ۱.۳۹۹۰ نموداری، امکان پذیر تر، می نماید. پایین تر از این سطح، با عبور خط ترند گرایش های کلی این جفت ارزی نیز، برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همراه با بازگشت دوباره ی سرمایه گذاران، به بازار سهام ایالات متحده، نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، در حال تحکیم یابی می باشد. اما با توجه به کلی بودن گرایش های نزولی، با احتمال افزون ادامه یابی افت نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، برخورد خواهیم نمود.

به منظور خرید دلار - ین، تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی نرخی ۱۰۵.۴۰-۱۰۵.۲۵ نموداری، صبر نمایید. عبور نرخ گذاری ها از این محدوده، با ادامه یابی افزایش نرخ دلار، تا سطوح ۱۰۶.۳۰-۱۰۶.۲۵ نموداری، همراه خواهد گردید. این محدوده موازی با خط ترند گرایش های کلی، می باشد.