• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۷.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با وجود افزایش نرخ دلار، تا سطح مقاومت هدفی ۸۸.۴۰ نموداری، احتمال بروز کاهش تصحیحاتی و موقت نرخ این جفت ارزی، همواره موجود می باشد.

فعلا از بازگشایی معاملات خرید دلار، تا قبل از بازگشت دوباره ی نرخ این واحد ارزی، بالا تر از سطح ۸۸.۶۸ نموداری، اجتناب می ورزیم. تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به این سطح، می توان با ادامه یابی افزایش نرخ دلار، تا سطوح ۸۸.۱۰ و ۸۸.۴۰ نموداری نیز، مواجه شد. افزایش نرخ شاخص دلار، بالا تر از سطح ۸۸.۶۸ نموداری، به عنوان سیگنال خرید این واحد ارزی، تلقی نمی گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱.۲۴۱۰ نموداری، می تواند با ادامه یابی تحکیمات نرخی، تا سطح ۱.۲۵۱۰ نیز، ادامه یابد. فعلا از بازگشایی معاملات خرید، اجتناب می ورزیم. در حال حاضر می توان دستور های معاملاتی Stop Loss را، تا پشتیبانی مینیموم های موضعی جلسات معاملاتی کنونی (سطوح ۱.۲۴۴۰-۱.۲۴۳۵)، ارتقا داد.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطوح یاد شده، می توان با ادامه یابی افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۲۴۲۵-۱.۲۴۱۰ نموداری، مواجه شد. این بازه ی نرخی از پشتیبانی بلقوه ی دو قله ی پیش تر شکل گرفته ی ماکسیموم موضعی (در نمودار ۴ ساعته)، برخوردار می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها، به ماکسیموم موضعی ماه فوریه (۱.۴۲۷۰)، سطح تقاضا و قوه ی تجاری خریداران نیز، کاهش یافته است. به همین دلیل نیز، با احتمال بروز کاهشی تصحیحاتی مواجه می باشیم. نزدیک ترین سطح پشتیبانی، سطح ۱.۴۱۹۰ نموداری، به شمار می آید. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، با عمیق تر شدن افول نرخ پوند، تا سطوح پشتیبانی ۱.۴۱۷۰-۱.۴۱۶۵ نموداری، همراه خواهد گردید. با این حال، تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۴۰۸۰ نموداری، می توان افت بلقوه ی نرخ گذاری های این جفت ارزی را، مشاهده نمود.

به منظور بازگشایی معاملات خرید، می توان از سطوح ۱.۴۶۴۰ و ۱.۴۵۵۰ نموداری، الهام گرفت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود افت بلقوه ی نرخ دلار، با افزایش نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح ۱۰۵.۵۰-۱۰۵.۲۵ نموداری، برخورد نمودیم. با توجه به کاهش سطح تقاضای دلار، در حوالی این بازه ی نرخی، می توان با بروز تحرکات فلت نیز، برخورد نمود. نزدیک ترین سطوح مقاومت، شامل سطوح ۱۰۵.۹۵ و ۱۰۵.۸۰ نموداری می باشند، که از  طریق شکل گیری دو قله ی ماکسیموم موضعی نمودار ساعتی این جفت ارزی، شکل گرفته اند. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از این سطوح، می توان با ادامه یابی افت نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، مواجه شد.