• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۸.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

احتمال تحکیم یابی به زود نرخ دلار بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. چرا که نرخ گذاری های این واحد ارزی از کف کانال گرایش افقی ۹۰.۶۵-۸۸.۴۰ همواره فاصله گرفته اند. با وجود عدم تست شدن سطح ۸۸.۴۰ نموداری به دست فروشندگان، می توان این سطح را، همواره تست شده خواند. بازگشت اخیر نرخ این شاخص به محدوده ی نرخی ۸۹، احتمال بروز افزایش تصحیحاتی دلار، تا سطوح ۸۹.۴۰ و همچنین ۹۰.۰۰ را نیز، مهیا خواهد ساخت. با توجه به نزولی بودن گرایش های کلی این شاخص، می توان از بازگشایی معاملات خرید، اجتناب ورزید. چرا که چنین امری مخالف جهت گیری کلی ترند خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

عدم افزایش بیشتر نرخ گذاری ها و تحکیمات ارزی یورو، در پی عبور از سطح ۱.۲۴۰۰، به معنی شروع به زود گرایش نزولی نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۱.۲۳۴۵ نموداری، خواهد بود. در نزدیکی این سطح با عبور خط تند گرایش های کلی نیز، رو به رو خواهیم شد.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی مربوطه، احتمال ادامه یابی افت مابعد نرخ گذاری ها را تا سطوح ۱.۲۲۴۰ و ۱.۲۲۸۵ نموداری نیز، میسر می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با دستیابی نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۱.۴۰۸۰، که قرینه با سطوح پشتیبانی ۱.۴۰۸۵-۱.۴۰۷۵ نموداری می باشد، برخورد نموده ایم. اما افزایش نرخ تا سطح ۱.۴۰۰ نموداری با کاهش شدید سطح تقاضای پوند همراه گردید. با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو نیز، برخورد نمود. در حال حاضر با فقدان سیگنال تجاری مطمئن مواجه می باشیم. فعلا می توان دستورات معاملاتی stop loss  را کمی بالا تر از محدوده ی بازگشایی معاملات، مستقر نمود، که از میزان ریسک ممکن نیز، کاسته شود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در پی بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح مقاومت ۱۰۵.۸۰ نموداری (ماکسیموم موضعی نمودار ساعتی)، با کاهش نرخ گذاری ها پایین تر از مینیموم های موضعی جلسات معاملاتی جاری، برخورد نمودیم. بروز این کاهش در پی فروش دوباره ی سهام عمده ی بازار بورس و کاهش قیمت دلار ایالات متحده، به وقوع پیوسته است. در حال حاضر و تا قبل از افت دوباره ی نرخ گذاری ها، پایین تراز سطح ۱۰۶.۳۰ نموداری، از اجرای معاملات فروش این واحد ارزی، اجتناب می ورزیم. در حال حاضر با فقدان سیگنال تجاری مطمئن مواجه می باشیم.