• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۲.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با توجه به کاهش نرخ نوسانات روز جمعه و تعطیلات اخیر عید پاک، می توان با کاهش یابی نوسانات امروز جفت های ارزی پایه نیز، برخورد نمود.

نرخ گذاری های این واحد ارزی هنوز بالا تر از سطوح پشتیبانی ۸۹.۵۰-۸۹.۴۰ نموداری، مستقر می باشند.  نزدیک ترین مقاومت، شامل سطح ۹۰.۰۰ است. خروج نرخ گذاری ها از بازه ی این فلت، چگونگی گرایش های آتی نرخ دلار را، معین خواهد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار اروپا

نرخ گذاری ها در بازه ی نرخی۱.۲۳۴۵-۱.۲۲۹۰ نموداری، فعلا سیر می نمایند. با توجه به فقدان پیش زمینه ی اخبار ژئوپلتیک ایالات متحده و تعطیلات بانکی امروز اروپا، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی این جفت ارزی، برخورد نمود. اما همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی امروز آمریکا، افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز، چندان بعید به نظر نمی رسد.

ادامه یابی افت های آتی این جفت ارزی می تواند تا سطوح ۱.۲۲۹۰، ۱.۲۲۴۰ و حتی ۱.۲۲۱۰ و ۱.۲۱۶۵ نموداری نیز، ادامه یابد.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حال حاضر بر فراز سطح پشتیبانی ۱.۴۰۰۰ و خط ترند گرایش های افزایشی، سیر می نماید.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطوح ۱.۴۰۰۰-۱.۴۰۱۰ نموداری، می تواند با همه گیره شدن فروش پوند، همراه گردد. هرچند که بازگشت نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱.۴۰۸۰ نموداری، می تواند به افزایش یابی قوه ی تجاری  خریداران پوند نیز، منجر شود. سطوح هدفی خرید این جفت ارزی، شامل ۱.۴۰۸۰، ۱.۴۱۹۰ و حتی ۱.۴۲۳۵ و ۱و۴۲۷۰ نموداری، خواهند پوند.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز، افت نموده است. در طی معاملات جمعه ی اخیر (۳۰ مارچ)، نرخ گذاری ها در حوالی سطح ۱۰۶.۰۰ نموداری، استقرار داشته اند. خریداران نیز، همراه با از بازگشایی جلسات معاملاتی امروز، در حال تست نمودن بازه ی مقاومت ۱۰۶.۳۵-۱۰۶.۳۰ نموداری، می باشند. با وجود کاهش یافتن نرخ کلی گرایش این جفت ارزی، با احتمال بروز افزایش های نرخی نیز، مواجه می باشیم. در حال حاضر با نا مشخص بودن گرایش کلی نرخ گذاری ها، رو به رو هستیم. چرا که تست استقامتی سطح ۱۰۶.۳۰، مدت زیادی است، که اتمام نیافته است.