• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۳.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی منفی رقم خوردن آمار دیروز ISM ایالات متحده، با افت دوباره ی دلار، برخورد نمودیم. در این بین منفی رقم خوردن آمار شاخص خرده فروشی آلمان، در طی انتشارات روز دوشنبه همراه با تضعیف نمودن یورو، نرخ گذاری های دلار را تحکیم بخشید. اما به دلیل عدم همه گیره شدن فروش یورو، همواره با شرایط مبهم بازار دلار نیز، رو به رو می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها داخل کانال گرایش های افقی ۱.۲۱۱۰-۱.۲۱۵۰، دچار فشردگی شده اند و با شکل گیری کانال افقی دیگری (۱.۲۳۴۵-۱.۲۲۹۰)، در درون بازه ی نرخی مربوطه، مواجه می باشیم. با توجه به واکنش سرد بازار، به افت شدید شاخص خرده فروشی آلمان، هنوز با نا معلوم بودن نرخ کلی گرایش این جفت ارزی، مواجه می باشیم.

به منظور بازگشایی معاملات مطمئن، تنها پس از خروج نرخ گذاری ها از بازه ی نرخی ۱.۲۳۴۵-۱.۲۲۹۰، شروع به معامله نمایید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها بالا تر از خط ترند و پایین تر از سطح مقاومت موجود، در داخل کانال باریکی از گرایش های افقی ۱.۴۰۹۰-۱.۴۰۷۵ نموداری، سیر می نمایند. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، می توان با ادامه یابی افزایش نرخ پوند تا سطوح ۱.۴۱۹۰ و همچنین ۱.۴۲۴۰ نموداری نیز، برخورد نمود.  اما در صورت شکسته شدن خط ترند و تکرار یابی مینیموم های موضعی جلسات معاملاتی جاری، می توان با بازگشت دوباره ی نرخ گذاری ها، به محدوده ی ۱.۳۷۹۰-۱.۳۷۳۰ نموداری، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در طی کاهش یابی قوه ی تجاری خریداران، به موازات نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۱۰۶.۳۰، با افت دوباره ی نرخ این جفت ارزی، رو به رو گردیده ایم. افت های آتی دلار و بروز هرگونه از مشاجرات سیاسی ایالات متحده با کشور های دیگر، با ادامه یابی افت نرخ گذاری های این جفت ارزی در چشم اندازی کوتاه مدت، همراه خواهد گردید.

در ی ادامه یابی کاهش ها و شکسته شدن سطح ۱۰۵.۴۰، می توان با کاهش نرخ دلار-ین، تا سطح ۱۰۴.۶۵، برخورد نمود. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱۰۳.۰۰، می توان با تقویت یابی فروشندگان و افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح ۱۰۱.۰۰-۱۰۰.۰۰ نیز، مواجه شد.