• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها هنوز در فاز مبهم و کانالی از گرایش های افقی ۵۰ نقطه ای سیر می نمایند. در حال حاضر با احتمال آغاز یابی جهشی نرخی مواجه می باشیم. افزایش نرخ نوسانات و بروز جهش نرخی دلار، می تواند در پی عرضه ی آمار بازار کار ایالات متحده، به وقوع پیوندد.

در این بین می بایست به مبارزه ی اقتصادی ایالات متحده با چین و دیگر شرایط نه چندان مطلوب ژئوپلیتیکی ایالات متحده نیز، توجه نمود. این عوامل می توانند به افزایش نوسانات نرخی کوتاه مدت دلار، گردند.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز مابین کانال گرایش افقی ۱.۲۳۴۵-۱.۲۲۶۰ نموداری، سیر می نمایند. آمار امروز کسب و کار چندی از ابر قدرت های اقتصادی اروپا، می توانند با افزایش یابی نرخ نوسانات این جفت ارزی، همراه گردد. چرا که مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز در حال تحکیم یابی بر فراز خط ترند (سبز رنگ) می باشند. اما کاهش قوه ی تجاری خریداران پوند، می تواند با افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۳۹۹۰ و حتی ۱.۳۹۱۰ نموداری نیز، همراه گردد.

منفی رقم خوردن آمار امروز بریتانیا، در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات این کشور، می تواند احتمال بروز چنین افولی را، افزایش نماید. اما مثبت بودن این آمار، با ادامه یابی تحکیمات نرخی پوند، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

افزایش دوباره ی قیمت سهام ایالات متحده و دلار این کشور، تحکیمات نرخی این جفت ارزی را، به دنبال داشته. با این حال و با وجود چندی از موانع مقاومتی، در نمودار این جفت ارزی، ادامه یابی افزایش های بلقوه ی نرخ دلار نیز، زیر سوال خواهد رفت.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱۰۷.۰۰ نموداری، با ادامه یابی افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه خواهد گردید.