• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۲.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی تست استقامتی سطوح ۸۹.۱۰-۸۹.۰۰، سطح فعالیت های معاملاتی خریداران این واحد ارزی افزایش یافته و با تحکیمات نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، مواجه می باشیم.

با توجه به نمودار ۲۴ ساعته، با ابهام فعلی بازار مواجه خواهیم شد. نزدیکی نرخ گذاری ها به سطح ۸۹.۹۰ نموداری، با کاهش یابی سطح فعالیت های معاملاتی، همراه خواهد گردید. عدم تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها بالا تر از این سطح مقاومتی، با افت دوباره ی نرخ دلار، تا سطوح ۸۸.۸۵ و حتی ۸۸.۵۰-۸۸.۴۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود تحکیم یابی اخیر نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۱.۲۳۴۵ نموداری، با تضعیف یابی قوه ی تجاری خریدارن، مواجه می باشیم. چنین امری بیان گر ابهامات فعلی بازار می باشد.

 

ساعت ۱۴:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با سیاست گذاری های مالی

آمادگی بانک مرکزی به منظور افزایش نرخ بهره ی بانکی این منطقه، می تواند با تحکیم یابی نرخ یورو، تا سطوح ۱.۲۴۲۰ و حتی ۱.۲۴۵۵ نموداری نیز، همراه گردد. تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۲۳۴۵ نموداری، ادامه یابی روند افزایشی یورو، زیر سوال خواهد رفت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود نفوذ اخیر نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۴۲۰۰ نموداری، با عدم تحکیم یابی نرخ پوند بر فراز این سطح مقاومتی، مواجه می باشیم. چنین امری مبنی بر ضعف خریداران پوند می باشد.

تا قبل از بازگشت نرخ گذاری های پوند، پایین تر از سطح ۱.۴۱۵۵ نموداری، می توان با ادامه یابی افزایش های آتی نرخ این جفت ارزی، تا سطح مقاومت ۱.۴۲۷۰ نموداری نیز، مواجه شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

قوه ی تجاری خریداران در حال کاهش یابی بوده، اما فعلا از بازگشایی معاملات خرید، اجتناب می ورزیم. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱۰۶.۶۰ نموداری، می تواند با تقویت یابی فروشندگان دلار، همراه گردد. بروز چنین افتی می تواند تا سطوح ۱۰۶.۱۰ و حتی ۱۰۵.۸۰ نموداری نیز، ادامه یابد.