• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۷.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

افت اخیر دلار، به دلایل ژئوپلیتیک رخ داده و همان طور که دیر تر ذکر شده بود، انتشارات آماری این منطقه، افزایش نرخ نوسانات ارزی را، به همراه نداشته اند. چرا که تمرکز سرمایه گذاران، علاوه بر تحکیمات ارزی دلار، بر وخیم تر شدن شرایط سیاسی کاخ سفید نیز، معطوف می باشد.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۸۹.۵۰ نموداری، با ادامه یابی افت های مابعد نرخ دلار، تا مینیموم های ماه مارچ (یعنی سطح ۸۸.۵۰) نیز، ادامه خواهد یافت. تضعیف یابی آتی دلار، به عنوان سناریوی اصلی گرایش های آتی، به شمار می آید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۲۳۸۵، می توان با ادامه یابی افزایش نرخ یورو، تا سطوح ۱.۲۴۴۰ و حتی ۱.۲۵۱۰ نموداری نیز، برخورد نمود. به موازات این سطح با عبور خط گرایش های کلی مواجه خواهیم شد. همواره یاد آورم، که روند کلی گرایش های نرخی نا مشخص می باشد. چرا که نرخ گذاری های این جفت ارزی هنوز مابین سطوح باریکی از گرایش های فلت، سیر می نمایند.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

همواره با دست یابی نرخ گذاری ها به سطوح ۱.۴۳۴۵-۱.۴۳۴۰ نموداری، برخورد نموده ایم.

با وجود نزولی بودن گرایش های کلی این جفت ارزی، می توان با بروز افزایش های تصحیحاتی نیز، برخورد نمود. در این بین مثبت رقم خوردن آمار بازار کار بریتانیا می تواند تحکیمات نرخی این جفت ارزی را، به دنبال داشته باشد. اما در صورت تحکیمات ارزی دلار، افزایش یابی نرخ این جفت ارزی، بعید به نظر خواهد رسید. بدین ترتیب نیز، افزایش تصحیحاتی نرخ دلار می تواند با تضعیف یابی موقت نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها هنوز در حال تست استقامتی سطح ۱۰۷.۴۰ نموداری می باشند. چنین امری احتمال از سر گیری دوباره ی افت نرخ گذاری های این جفت ارزی را، تا سطوح ۱۰۵.۵۰ و حتی ۱۰۳.۰۰ نیز، افزایش خواهد نمود.

نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی ۱۰۶.۶۵-۱۰۶.۶۰ نموداری، به عنوان سیگنال فروش این جفت ارزی تا سطوح یاد شده، به شمار می آید. در این بین نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱۰۵.۵۰ نموداری، می تواند با ادامه یابی روند نرخی تا سطوح ۱۰۲.۸۰-۱۰۳.۰۰ و حتی ۱۰۰.۰۰ نیز، همراه گردد.