• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۸.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی افت اخیر دلار، با افزایش دوباره ی نرخ گذاری های شاخص این واحد ارزی، برخورد نمودیم. چرا که در طی اجرای جلسات معاملاتی سه شنبه، با افزایش نرخ دلار، مواجه گردیدیم. با این وجود فعلا می بایست از اجرای فعالانه ی معاملات خرید، پرهیز نمود. چرا که انتشارات اخیر حوزه ی ساخت و ساز و تولیدات صنعتی ایالات متحده، تاثیرات مثبتی، بر نرخ گذاری های این واحد ارزی نگذاشته اند. چنین امری، مبنی بر اهمیت پایین آمار اقتصادی ایالات متحده، بر نرخ گذاری های واحد ارزی دلار، می باشد.

به همین دلیل نیز، چگونگی تحرکات نرخی دیگر ارز های پایه و همچنین تغییرات شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده، تاثیرات بلقوه را، بر نرخ گذاری های این جفت ارزی ابراز خواهند نمود.

احتمال افت دوباره ی دلار، بسیار افزون، جلوه می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز بر فراز سطح ۱.۲۳۴۵ نموداری سیر می نمایند. با این وجود سطح تقاضای یورو در حال کاهش بوده و با توجه به نمودار نرخی این جفت ارزی، با کاهش نرخ نوسانات ارزی یورو - دلار، در عرض ۳ ماه اخیر برخورد خواهیم نمود. چنین امری منجر به عدم مشخص شدن تحرکات نرخی، گردیده است. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به خط ترند (سبز رنگ)، می توان با ادامه یابی روند نرخی، تا سطح ۱.۲۵۲۰ و همچنین تا سطوح مقاومت ۱.۲۶۲۰، ۱.۲۶۶۰ و حتی ۱.۲۷۴۰ نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در پی نفوذ کاذب اخیر نرخ گذاری ها به سطح ۱.۴۳۴۵، با استقرار یابی نرخ پوند - دلار، بر فراز سطح پشتیبانی ۱.۴۲۷۵، مواجه شدیم. تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۱.۴۳۴۵، از اجرای فعالانه ی معاملات خرید این جفت ارزی، اجتناب می ورزیم. در این بین، تا قبل از افت نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۴۲۸۰، با افزایش یابی قوه ی تجاری خریداران پوند برخورد خواهیم نمود.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

افزایش آتی نرخ تورم بریتانیا، می تواند با تحکیمات ارزی پوند، همراه گردد. با این وجود می بایست به تاثیرات نه چندان افزون تغییرات نرخ تورم، بر شرایط فعلی این کشور نیز، توجه نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها از قله ی ۱۰۷.۴۰-۱۰۷.۳۵ نموداری، سقوط نموده اند. با این وجود سطح فعالیت های معاملاتی فروشندگان، هنوز پایین می باشد. تنها افت آتی دلار (وخیم تر شدن شرایط سیاست های خارجی ایالات متحده)، می تواند از تحکیمات ارزی نرخ گذاری های این جفت ارزی، جلوگیری نماید. بازگشت دوباره ی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱۰۷.۴۰ نموداری، منجر به ادامه یابی افزایش های آتی این جفت ارزی، تا سطوح ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری، خواهد گردید.