• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۳.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در طی هفته ی گذشته با  تحکیمات نرخی قابل توجه دلار ایالات متحده، برخورد نمودیم. یکی از مهم ترین عوامل تحکیمات اخیر دلار، شامل افزایش نرخ سود معاملات اوراق بهادار خزانه ی ایالات متحده، به شمار می آید. چرا که به طور مثال، نرخ سود معاملات اوراق بهادار ایالات متحده، به میزان ٪۳ بیشتر از اوراق بهادار آلمان می باشد. چنین امری تمایلات سرمایه گذاران، به منظور خرید دلار را، بیشتر می نماید.

در طی افزایش های اخیر دلار، با نفوذ نرخ گذاری های شاخص USDX، به خط ترند گرایش های کلی و تحکیمات مابعدش بالا تر از این خط، برخورد نمودیم. نزدیک ترین سطح مقاومت نیز، شامل سطح ۹۰.۲۰ نموداری می باشد. در حال حاضر با احتمال بروز تصحیحات نزولی نرخ گذاری ها، مواجه می باشیم. ادامه یابی افزایش های مابعد دلار، تا سطح ۹۰.۶۵ نیز، بسیار امکان پذیر، به نظر می رسد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر با تقویت یابی فروشندگان این جفت ارزی، مواجه می باشیم. فعلا با تست استقامتی سطح ۱.۲۲۵۰ نموداری، مواجه می باشیم. به موازات این سطح با عبور خط ترند گرایش های افزایش این جفت ارزی، برخورد خواهیم نمود.

احتمال افت عمیق تر نرخ گذاری های یورو، تا سطح ۱.۲۱۷۰ نموداری نیز، بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. در این بین با افزایش سطح تقاضای این جفت ارزی، در حوالی سطح ۱.۲۲۱۰ نموداری نیز، مواجه می باشیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

چندی پیش با افت نرخ گذاری ها، تا سطح ۱.۴۰۰۰ نموداری، برخورد نمودیم. ادامه یابی افت های آتی، بدون بروز افزایش های نرخی موقت، کما کان بعید، به نظر می رسد. احتمال بروز تصحیحات افزایشی نرخ این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۴۰۹۵-۱.۴۰۷۵ نموداری، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

تکرار یابی افت های نرخی، تا مینیموم هایی موضعی جلسات معاملاتی جاری، با همه گیره شدن موجی دوباره از فروش این جفت ارزی، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی، هنوز پایین تر از سطح مقاومت ۱۰۷.۸۵ نموداری، سیر می نمایند. احتمال نفوذ به زود نرخ گذاری ها به این سطح، بسیار افزون می باشد. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به این سطح می توان با ادامه یابی افزایش های نرخی ما بعد این جفت ارزی، تا سطوح ۱۰۸.۷۵ و حتی ۱۰۸.۳۵ نموداری نیز، برخورد نمود.

با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز، می توان با کاهش نرخ نوسانات ارزی این جفت ارزی، مواجه شد.