• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۷.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

چهار روز متوالی شاهد ادامه یابی تحرکات افقی دلار ایالات متحده می باشیم. چنین امری مبنی بر ابهامات فعلی بازار، به شمار می آید.  سطح فعالیت های معاملاتی خریداران، به موازات تست استقامتی سطح مقاومت ۹۲.۶۰-۹۲.۵۰ نموداری، کاهش یافته است.

تنها بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۹۲.۰۰ نموداری، احتمال دست یابی دوباره ی نرخ گذاری ها، به سطوح مقاومتی ۹۴.۰۰-۹۳.۶۰ را، به تعلیق خواهد انداخت. علاوه بر این می بایست به سطح پشتیبانی ۹۲.۱۵ نموداری نیز، توجه نمود. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، با ادامه یابی کاهش نرخ دلار، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی دست یابی نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۹۲۵ نموداری، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی خریداران یورو، برخورد نمودیم. در این بین هنوز با احتمال کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سطح پشتیبانی ۱.۱۷۰۰ نموداری نیز، رو به رو می باشیم. در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱.۲۰۰۰ و به موازات تحکیم یابی مابعد شان بر فراز سطح ۱.۲۰۳۰ نموداری، می توان با ادامه یابی افزایش های مابعد نرخ یورو، برخورد نمود. در این بین می بایست به موجود بودن چندی از مقاومت های بلقوه (همچون سطح ۱.۲۰۰۰ و سطوح ۱.۲۰۷۵-۱.۲۰۳۰ نموداری)، در راه افزایش های مابعد نرخ یورو - دلار نیز، توجه نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

فروشندگان توانستند زیان معاملات سال جاری را، کاملا برگردانند. چرا که در حال حاضر با دست یابی نرخ گذاری ها، به مینیموم های ماه ژانویه برخورد نموده ایم. فعلا از بازگشایی معاملات پر ریسک فروش پوند، بر فراز سطح پشتیبانی ۱.۳۵۰۰ نموداری، اجتناب می ورزیم. با توجه به نمودار ساعتی این جفت ارزی، با ادامه یابی افول نرخی پوند - دلار، مابین سطوح باریکی از گرایش های افقی، برخورد خواهیم نمود. با توجه به فلت بودن نرخ گرایش های کلی، با احتمال بروز افزایش های تصحیحاتی نرخ پوند، مواجه خواهیم شد.  با توجه به خالی بودن تقویم اقتصادی امروز، با کاهش نرخ نوسانات ارزی نیز، برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

اولویت فعلی با خریداران دلار بوده، چرا که همواره با شکسته شدن بازه ی مقاومتی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری، مواجه می باشیم. هر گونه نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی سطح ۱۰۸.۷۵ نموداری، می تواند با افزایش یابی دوباره ی قوه ی خریداران دلار ایالات متحده، همراه گردد.

با توجه به اتمام یابی ظرفیت افزایشی نرخ دلار، فعلا می بایست از بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی، اجتناب ورزید. اما بازرگانانی که در بازه ی نرخی ۱۰۸.۸۰-۱۰۸.۷۵ نموداری، به بازگشایی معاملات خرید پرداخته اند، می توانند دستورات معاملاتی Stop Loss را، کمی بالا تر از نرخ بازگشایی پوزیشن های مربوطه، استقرار نمایند. چرا که همواره با احتمال بروز افزایش های تصحیحاتی و موقت نرخ دلار، نسبت به ین و تا سطوح ۱۰۹.۴۵ و حتی ۱۱۰.۰۰ نیز، مواجه می باشیم.