• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۰.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی تحکیمات اخیر دلار ایالات متحده، بر فراز سطوح ۹۲.۶۵-۹۲.۵۵ نموداری، با کاهش یابی سطح تقاضای USDX، برخورد نمودیم. کاهش آتی نرخ این شاخص پایین تر از سطح ۹۲.۶۵، مبنی بر تضعیف یابی قوه ی خریداران خواهد بود. در این بین می بایست به اولین مانع پشتیبانی نیز توجه نمود. در مقابل فروشندگان، بازه ی نرخی ۹۳.۲۰-۹۲.۰۵ موجود می باشد. این بازه محدوده ی فشردگی نرخ گذاری ها تلقی می گردد. خروج آتی نرخ گذاری ها از این محدوده با جهش نرخی ما بعد دلار، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۸۹۵، با ادامه یابی افزایش های نرخ یورو تا بازه ی ۱.۲۰۷۵-۱.۲۰۳۰ و حتی سطوح ۱.۲۱۶۰ و ۱.۲۲۲۰ نیز، همراه خواهد گردید.

بهبود یابی نرخ تورم ایالات متحده می تواند با تضعیف یابی موقت نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه گردد. افت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۱۸۴۵ نموداری، با افول آتی نرخ یورو تا سطح ۱.۱۷۳۰ نیز، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حال حاضر مابین سطوحی از کانال گرایش های افقی ۱.۳۶۰۰-۱.۳۵۰۰ نموداری، سیر می نمایند. چنین امری احتمال شکل گیری جهش های نرخی این جفت ارزی را، افزایش می نماید. علاوه بر این، با توجه به پیش زمینه ی حجیم اخبار امروز بریتانیا، می توان با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز، مواجه شد.

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک انگلستان

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم برنامه ریزی شده ی خرید اوراق بهادار

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - دوسیه ی سیاست گذاری های مالی

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش بانک انگلستان در رابطه با نرخ تورم

با وجود احتمال پایین افزایش یابی نرخ بهره ی بانکی انگلستان، نظریه ی متخصصین مبنی بر مثبت بودن رای دو تن از ۹ عضو کمیته ی سیاست گذاران مالی این بانک، در رابطه با افزایش آتی نرخ بهره، می باشد. افزایش نرخ بهره می تواند با تحکیمات نرخی پوند همراه گردد. در پی به عرضه رسیدن این آمار نیز با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند برخورد خواهیم نمود. چنین امری می توان با خارج شدن نرخ گذاری ها از مرز کانال گرایشی افقی یاد شده، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در پی نفوذ اخیر نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی ۱۰۹.۸۵-۱۰۹.۷۵ نموداری، به موازات تحکیم یابی آتی دلار ایالات متحده، می توان با افزایش نرخ این جفت ارزی، برخورد نمود. چنین امری می توان با تحکیمات ارزی نرخ گذاری های این جفت ارزی تا سطح ۱۱۰.۳۰ نموداری، همراه گردد. با این وجود فعلا می بایت در انتظار تحکیمات نرخی دلار، بالا تر از بازه ی نرخی ۱۱۱.۱۰-۱۱۰.۸۵ نموداری، بنشست. چرا که فعلا با فقدان سیگنال تجاری مطمئن، رو به رو می باشیم.