• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۵.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار، به تحکیم یابی تا بازه ی نرخی ۹۲.۲۰-۹۲.۰۰ نموداری، پرداخته اند. در حال حاضر نیز، با تست استقامتی سطوح مقاومت ۹۲.۶۵-۹۲.۵۵ نموداری، مواجه می باشیم. چنین امری احتمال ادامه یابی روند افزایشی را، بیشتر خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم خرده فروشی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی  Empire Manufacturing

 

مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی دلار را، به همراه خواهد داشت. در این بین می بایست به چگونگی پیش زمینه ی خبری اروپا نیز، توجه نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

افزایش های اخیر سطح تقاضای این جفت ارزی، تا سطح ۱.۱۹۹۰ نموداری، با همه گیره شدن موجی از فروش یورو، همراه گردید. با این وجود ریسک احتمال از سر گیری به زود گرایش های افزایشی نیز، افزون، جلوه می نماید. تنها در صورت کاهش یابی نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۱۹۰۰ نموداری، می توان با عمیق تر شدن افول نرخ گذاری های یورو - دلار، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری، از دانشکده ی ZEW

 

علاوه بر این، کاهش نرخ داده های آلمان، در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی، از نرخ تخمین یافته ی این شاخص، نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

تا قبل از خروج نرخ گذاری ها، از بازه ی نرخی ۱.۳۶۱۵-۱.۳۴۹۵ نموداری، با ادامه یابی ابهامات گرایشی مواجه خواهیم بود.

تغییرات شرایط بازار کار بریتانیا، در طی انتشارات آماری امروز این کشور، با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

خریداران این جفت ارزی، به تست استقامتی و دوباره ی سطح ۱۱۰.۰۰ پرداخته اند. نرخ کلی گرایش ها نیز، افزایشی می باشد. سطح مقاومتی ۱۱۰.۳۰ نموداری، از تحکیمات پایدار نرخ گذاری های این جفت ارزی، در چشم انداز کوتاه مدت، جلوگیری می نماید. چنین امری نیز، احتمال عمیق شدن افول نرخ گذاری ها را نیز، افزایش می نماید.