• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۱.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

دلار درحال تحکیم یابی بوده و نرخ گذاری های این شاخص، در حال نزدیک تر شدن به سطح مقاومت ۹۴.۰۰ نموداری می باشند.

درحال حاضر با احتمال شکل گیری افت تصحیحاتی نرخ دلار، مواجه می باشیم. به همین دلیل نیز، فعلا از بازگشایی معاملات خرید این واحد ارزی، اجتناب می ورزیم. احتمال افت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با مقاومت ۹۴.۰۰ (بازه ی مقاومتی ۹۴.۰۰-۹۳.۹۰ نموداری)، افزون می باشد.

با توجه به تعطیلات امروز اروپا و خالی بودن پیش زمینه ی خبری، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نزدیک شدن نرخ گذاری ها، به بازه ی پشتیبانی ۱.۱۷۲۰-۱.۱۷۰۰ نموداری، احتمال از سر گیری دوباره ی افزایش های نرخی را، بیشتر می نماید. جشن مسیحی امروز روح القدس در اروپا، تعطیلات و کاهش یابی نرخ نوسانات این جفت ارزی را، به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اتمام ظرفیت وسعت یابی گرایش های افولی، فعلا از بازگشایی معاملات فروش یورو، اجتناب می ورزیم. در حال حاضر نیز، با احتمال از سر گیری افزایش های تصحیحاتی این جفت ارزی، مواجه می باشیم.

سطوح مقاومت در پیش رو، شامل: ۱.۱۸۴۵، ۱.۱۹۲۵ و بازه ی ۱.۱۹۹۵-۱.۱۹۹۰ نموداری، می باشند.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نفوذ اخیر نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۳۴۶۰، می تواند با ادامه یابی افول نرخی این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۳۳۱۰-۱.۳۳۰۰ نموداری، همراه گردد. با توجه به تهی بودن پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، می توان با تحکیم کمابیش نرخ دلار و کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی نیز، رو به رو شد. در این بین، نشست فردای پارلمان بریتانیا، در رابطه با چگونگی روند افزایش نرخ تورم این کشور نیز، سطح فعالیت های معاملاتی این جفت ارزی را، افزایش خواهد نمود.

در حال حاضر، احتمالات مبنی بر ادامه یابی افت نرخ گذاری ها، می باشد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در طی تحکیم یابی نرخ گذاری ها، با افزایش نرخ دلار - ین، تا بازه ی مقاومت ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۲۰ نموداری، برخورد نمودیم. تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز این محدوده ی مقاومتی، می تواند با ادامه یابی افزایش های آتی این جفت ارزی، تا بازه ی نرخی ۱۱۲.۰۰-۱۱۱.۹۰ نموداری، همراه گردد.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، می توان با ادامه یابی افزایش نرخ این جفت ارزی، برخود نمود.