• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۹.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار ایالات متحده در حال افزایش تا سطح ۹۵.۰۰ می باشند. این سطح به عنوان ماکسیموم موضعی و سطحی هیجانی به شمار می آید. به همین دلیل نیز به موازات نزدیک شدن نرخ گذاری ها به این مقاومت، با افزایش یابی قوه ی تجاری فروشندگان برخورد خواهیم نمود. در این بین یاد آورم که پیش زمینه ی خبری امروز آمریکا چندان افزون نمی باشد.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کننده

افزایش آتی نرخ این شاخص بعید به نظر می رسد. در این بین افت شدید داده های در پیش رو نیز، چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. مثبت رقم خوردن این آمار تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهند داشت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی همواره به بازه ی پشتیبانی ۱.۱۵۷۵-۱.۱۵۶۰ نموداری، نزدیک شده اند. به همین دلیل نیز اجرای فعالانه ی معاملات فروش این جفت ارزی، غیر منطقی جلوه خواهد نمود. با توجه به عدم نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به پشتیبانی مربوطه، فعلا از بازگشایی معاملات خرید یورو نیز، اجتناب می ورزیم.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۵۶۰ نموداری، حتی در صورت آغاز یابی تست دوباره ی این سطح (پشتیبانی)، می توان به بازگشایی معاملات خرید یورو، با اسکان دستور stop loss بالا تر از سطح ۱.۱۷۰۰ نموداری، پرداخت. نفوذ نرخ گذاری ها پایین تر از این سطح، به موازات شکست مابعد سطح ۱.۱۵۵۰، احتمال افت آتی نرخ یورو - دلار را، افزایش خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار بریتانیا

نفوذ اخیر نرخ گذاری ها به سطح ۱.۳۳۰۰ نموداری، احتمال ادامه یابی افت آتی نرخ گذاری ها را، تا سطح ۱.۳۲۱۵ نموداری نیز افزایش می نماید. با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، تنها در صورت افزایش یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۱.۳۳۲۵، می توان با تغییر یابی گرایش های نزولی، مواجه شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال افول به سمت بازه ی نرخی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری، می باشند. با توجه به این امر نیز، فعلا از بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی اجتناب می ورزیم.

کمبود پیش زمینه ی خبری امروز و احتمال وخیم شدن شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده می تواند نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار نماید.