• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۳۱.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نفوذ اخیر نرخ گذاری ها، با سطح پشتیبانی ۹۴.۰۰ نموداری، احتمال ادامه یابی افت دلار را، افزایش نموده.

نرخ سهام دولتی ۱۰ ساله ی ایالات متحده در پی افزایش های اخیرش تا سطح ٪۳.۱۲، تا سطح ٪۲.۸۵ افت نموده. سطح ۹۵.۰۰ نمودار USDX

 نیز در طی همین افزایش تست شد. نفوذ و یا بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطح، چگونگی گرایش های آتی نرخ دلار را مشخص می نماید. نزدیکترین سطح پشتیبانی موضعی، شامل سطح ۹۲.۵۵ می باشد. در این بین به منظور اجرای معاملات میان روزی، به موجود بودن تعداد زیادی از سطوح پشتیبانی، بر سر راه این سطح هدفی نیز، توجه نمایید.

نرخ کلی گرایش ها کاهشی می باشد، اما فعلا با اتمام یابی ظرفیت فروش دلار، مواجه می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حال نزدیک شدن به محدوده ی مقاومت ۱.۱۷۰۰-۱.۱۶۹۰ نموداری می باشد. چنین امری منجر به تضعیف یابی قوه ی تجاری فروشندگان گردیده است.

افزایش نرخ تورم اروپا می تواند با تحکیمات این جفت ارزی همراه گردد. طبق نظریه ی متخصصین Reuters، نرخ تورم اروپا فعلا در سطح ٪۱.۶ بوده و این میزان به عنوان ماکسیموم ۱۲ ماه اخیر به شمار می آید. منفی رقم خوردن این آمار نیز، با تضعیف یابی نرخ یورو همراه خواهد گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

خریداران همواره سطح مقاومت ۱.۳۳۰۰ را شکسته اند و بروز چنین امری، احتمال ادامه یابی افزایش نرخی پوند را افزایش می نماید. به منظور وقوع چنین سناریویی می بایست تا تقویت یابی شدید تر نرخ پوند، صبر نمود.

مثبت رقم خوردن آمار امروز بریتانیا، در رابطه با تغییرات حجم وام خالص به اشخاص خصوصی این کشور، تحکیمات ارزی پوند را به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در حال تحکیم یابی بر فراز بازه ی پشتیبانی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری می باشند. به همین دلیل نیز چگونگی گرایش های آتی نرخ دلار - ین، چندان مشخص نمی باشد. خروج نرخ گذاری ها از بازه ی نرخی ۱۰۹.۰۵-۱۰۸.۳۵ نموداری، چگونگی نرخ گرایش های آتی را مشخص تر خواهد نمود. در این بین فعلا با ریسک از سر گیری افت نرخ دلار نیز رو به رو می باشیم.