• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۱.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

تا قبل از به عرضه رسیدن آمار اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده، با افزون بودن سطح تقاضای این واحد ارزی مواجه می باشیم. اما در طی اجرای جلسات صبح آسیا، با کاهش یابی قوه ی خریداران نیز رو به رو گردیدیم. دلیل اصلی این امر مخدوش شدن روابط ایالات متحده با چندی از کشور های جهان می باشد. چرا که ایالات متحده همواره در حال افزایش نمودن نرخ مالیات واردات از اکثر کشور های صادر کننده می باشد. در این بین آلمان نیز قصد دارد تا مالیات واردات خود از مکزیک و کانادا را نیز افزایش نماید. ادامه یابی این روند به موازات کاهش یابی آتی قیمت سهام دولتی ۱۰ ساله ی ایالات متحده می تواند با تضعیف یابی دلار، همراه گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها همواره در حال نوسان سازی مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱.۱۷۳۰-۱.۱۶۴۵ نموداری می باشند. تنها پس از خروج نرخ گذاری ها از محدوده ی مربوطه می توان با مشخص شدن نرخ گرایش های کلی این جفت ارزی برخورد نمود.

آمار کسب و کار آلمان، فرانسه و اتحادیه ی اروپا نیز در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا به عرضه خواهند رسید. تنها در صورت افزایش قابل توجه نرخ این ۳ شاخص می توان با تحکیمات ارزی یورو برخورد نمود.

مخدوش بودن شرایط سیاسی ایتالیا نیز یکی دیگر از دلایل تحت فشار قرار داشتن نرخ گذاری های این جفت ارزی، به شمار می آید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

تا قبل از انتشار آمار امروز بریتانیا، در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار تولیداتی این کشور با ضعف قوه ی تجاری فروشندگان مواجه می باشیم. کاهش آتی نرخ شاخص یاد شده تحرکات نرخی این جفت ارزی را تحت فشار قرار خواهد نمود. تنها در صورت افزایش بیشتر از ۵۵ نقطه ی این شاخص می توان با تحکیمات ارزی پوند برخورد نمود. در این بین جلسات معاملاتی امروز آمریکا، با انتشارات آمار بازار کار ایالات متحده همراه خواهند بود. منفی رقم خوردن این آمار نیز تحکیمات ارزی پوند - دلار را به دنبال خواهند داشت. با توجه به افزایش اخیر نرخ شاخص یاد شده، بروز کاهش به زود نرخ آمار بازار کار ایالات متحده بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در حال تحکیم یابی بر فراز بازه ی نرخی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ می باشند. تحکیمات ارزی در واقع بر فراز سطح ۱۰۹.۰۵ نموداری به وقوع می پیوندند. افت نرخ ین در طی کاهش ۲۰ میلیاردی حجم QE بانک ژاپن، از ۴۵۰ میلیارد ین کلی QE به وقوع پیوسته. به احتمال زیاد اعضای بازار در انتظار کاهش یابی سریع تر این شاخص بوده اند که نرخ ین را تا چنین سطحی کاهش داده اند.

تحکیمات آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی تنها به تحکیمات بیشتر نرخ دلار ایالات متحده بستگی خواهد داشت.