• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۴.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در حال حاضر با نامشخص بودن نرخ گرایشی این واحد ارزی مواجه می باشیم. تحرکات نرخی این شاخص به سطح هیجانی ۹۴.۰۰، کند گردیده و در حال نوسان سازی، پایین تر از این سطح می باشد. تنها درصورت بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۹۳.۸۰ نموداری، می توان با تضعیف یابی آتی نرخ دلار در چشم اندازی میان مدت، برخورد نمود.

در صورت شکل گیری چنین سناریویی نزدیک ترین سطوح پشتیبانی نوسانات آتی، شامل سطوح ۹۳.۲۰، ۹۲.۹۸ و حتی ۹۲.۵۵ نموداری می باشند.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی هنوز مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱.۱۷۲۵-۱.۱۶۴۵ نموداری نوسان سازی می نمایند. چنین امری مبنی بر نا مشخص بودن گرایش های کلی بازار می باشد. تحکیمات نرخی بالا تر از بازه ی ۱.۱۷۳۰-۱.۱۷۲۵ نموداری، امکان دست یابی نرخ گذاری ها به محدوده ی مقاومت ۱.۱۸۴۵-۱.۱۸۲۰ را نیز، مهیا می سازد. با توجه به قوه ی افزون این محدوده، می توان از سطوح مربوطه به عنوان سطوح هدفی معاملات خرید این جفت ارزی نیز، استفاده نمود.

با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز آمریکا و اروپا، می بایست به تغییرات شرایط سیاسی ایتالیا و ایالات متحده توجه نمود. چرا که عوامل مربوطه، می توانند به افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو دلار، منجر گردند.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود تضعیف یابی فعلی قوه ی تجاری خریداران پوند، می توان با شکل گیری افزایش های تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، برخورد نمود. با توجه به نمودار هفتگی W1 این جفت ارزی با شکل گیری کندلی با سایه ای بلند در کف بازار مواجه می باشیم. چنین امری احتمال از سر گیری رشد نرخی پوند - دلار، تا سطح ۱.۳۴۶۰ و حتی تا سطوح ۱.۳۶۱۵-۱.۳۶۰۰ را نیز، افزایش می نماید. در این بین با تست استقامتی سطح هیجانی ۱.۳۴۰۰ نموداری نیز، می توان برخورد نمود. در این بین مثبت رقم خوردن آمار امروز حوزه ی ساخت و ساز بریتانیا، می تواند منجر به شکسته شدن این سطح به دست خریداران گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

پس از تحکیم یابی نرخ گذرای ها بر فراز بازه ی مقاومتی ۱۰۹.۰۵-۱۰۹.۰۰ نموداری، با تست استقامتی بازه ی مقاومت ۱۰۹.۷۵-۱۰۹.۷۰ مواجه می باشیم. افت نرخ گذاری ها در پی اصابت با این بازه می تواند با ادامه یابی افت بلند مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا مینیموم های موضعی سال جاری، همراه گردد. در این بین نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱۰۹.۷۰، می تواند با ادامه یابی افزایش نرخی دلار - ین، تا سطح ۱۱۰.۰۰ نیز ادامه یابد. با توجه به استقرار تعداد زیادی از سطوح مقاومتی بر سر راه سطح هدفی مورد نظر، احتمال افت دلار افزون جلوه می نماید. تنها در صورت مثبت رقم خوردن آمار امروز ایالات متحده می توان با ادامه یابی تحکیمات نرخی این جفت ارزی برخورد نمود.