• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۶.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها همواره در حال تست نمودن سطح پشتیبانی ۹۳.۶۰ نموداری می باشند. چنین امری احتمال تست به زود سطح ۹۳.۴۰ نموداری را نیز، افزایش خواهد نمود (به نمودار D1) توجه نمایید.

نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح تنها در صورت وخیم شدن شرایط اقتصادی ایالات متحده و تحکیمات نرخی یورو، امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر این در حال حاضر، احتمال دست یابی به زود نرخ گذاری ها، به سطوح ۹۲.۵۵ و همچنین ۹۲.۲۰، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۹۴.۲۰ نموداری، می توان با از سر گیری دوباره ی افزایش های نرخی دلار، مواجه شد. چرا که بروز چنین امری احتمال ادامه یابی رشد میان مدت نرخ دلار را نیز، افزایش خواهد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی این روز اروپا، با تحکیمات نرخ یورو، بر فراز سطح ۱.۱۷۵۰ نموداری، برخورد نمودیم. احتمالات فعلی نیز، مبنی بر ادامه یابی این روند افزایشی می باشد. در صورت کاهش یابی نرخ این جفت ارزی پایین تر از بازه ی نرخی ۱.۱۷۰۰-۱.۱۷۰۵ نموداری، می توان با ادامه یابی افت موقت نرخ یورو مواجه شد. بروز چنین امری، امکان بازگشایی معاملات کوتاه مدت فروش این جفت ارزی را نیز، به ما عرضه خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ تقاضای این جفت ارزی بر فراز سطح ۱.۳۴۰۰ بسیار کم بوده و در این بین، قوه ی تجاری فروشندگان نیز افزایش یافته و ادامه یابی چنین امری منجر به افت نرخ گذاری ها تا سطوح ۱.۳۳۹۰-۱.۳۴۰۰ خواهد گردید.

با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، می بایست توجه خود را، به محتوای سخنرانی امروز سران بانک مرکزی اتحادیه ی اروپا معطوف نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها فعلا در حال تست نمودن سطح مقاومت ۱۱۰.۰۰ می باشند. در این بین تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۰.۳۰ نموداری می توان به بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی پرداخت. همراه با نزدیک شدن نرخ گذاری ها به این سطح، با امکان بازگشت نزولی نرخ مواجه می باشیم.  به منظور فروش این جفت ارزی، تا قبل از شکسته شدن سطح پشتیبانی ۱۱۰.۰۰ نموداری، صبر نمایید.

نزدیک ترین سطح پشتیبانی شامل ۱۰۹.۴۰ می باشد. تست استقامتی این سطح می تواند با شکست آتی سطح مربوطه همراه گردد.