• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۷.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

سطح پشتیبانی ۹۳.۶۰ همواره شکسته شده است و همواره با احتمال ادامه یابی افت نرخ گذاری ها، تا سطوح ۹۳.۲۲-۹۳.۲۰ و حتی ۹۳.۰۰ نیز، مواجه می باشیم.

درصورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۹۳.۶۰ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت و افقی نرخ دلار  برخود نمود. به همین دلیل، شکسته شدن این سطح، مبنی بر آغاز یابی معاملات خرید دلار نخواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح تقاضای این جفت ارزی همواره بالا بوده، اما تا قبل از شکسته شدن مقاومت ۱.۱۸۲۰ می بایست از بازگشایی معاملات خرید پرهیز نمود. پوزیشن های باز شده در حوالی سطح ۱.۱۷۲۵ نموداری را، می توان تا سطح ۱.۱۸۱۵ ادامه داد. تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها نیز می توانند تا سطح ۱.۱۹۱۵ ادامه یابند.

افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۱۷۶۰ می تواند با افول آتی نرخ گذاری های یورو همراه گردد. این سطح به عنوان مینیموم نمودار ساعتی H1، به شمار می آید. در این بین احتمال ایست افزایش ها و بازگشت نرخ گذاری ها، در طی برخورد با بازه ی مقاومت ۱.۱۸۴۵-۱.۱۸۲۰ نموداری نیز افزون به نظر می رسد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در طی شکسته شدن بازه ی نرخی ۱.۳۴۰۰-۱.۳۳۹۵ نموداری، با کاهش یابی سطح تقاضای پوند مواجه شدیم. احتمال بازگشت نرخ گذاری ها پس از برخورد با بازه ی مقاومت ۱.۳۴۸۵-۱.۳۴۶۰ نیز، بسیار افزون جلوه می نماید.

با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، با کاهش یابی نرخ نوسانات این جفت ارزی رو به رو م باشیم. اولویت فعلی نیز با افزایش های آتی نرخ این جفت ارزی می باشد.

عوامل تاثیر گذار، بر تحرکات آتی این جفت ارزی شامل تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی بریتانیا، اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده، می باشد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

عدم شکسته شدن سطح مقاومت ۱۰۱.۳۰ نموداری مبنی بر احتمال از سر گیری گرایش های نزولی دلار - ین، در چشم اندازی کوتاه مدت می باشد. نزدیک ترین محدوده ی پشتیبانی، شامل سطوح ۱۰۹.۵۰-۱۰۹.۴۰ نموداری خواهد بود.

نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده ی پشتیبانی احتمال ادامه یابی افت های نرخی دلار، تا سطوح ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ را نیز افزایش می نماید. تحکیمات ارزی نرخ دلار - ین بالا تر از بازه ی پشتیبانی یاد شده، مبنی بر ادامه یابی گرایش های افزایش این جفت ارزی خواهد بود.