• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۱.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

وزیر اقتصاد آلمان، پیتر آلتمایر بیان نمود، که در طی نشت اخیر G7، هیچ نتیجه ی خاصی نگرفتند. در این بین خروج ناگهانی دونالد ترامپ از این جلسه و عدم امضا نمودن تعهد نامه با شش کشور دیگر نیز، دلایل اصلی عدم نتیجه گیری می باشد. علاوه براین به تاریخ ۱۰ ژوئن، سران کاخ سفید و دونالد ترامپ بیانیه های تند و تیزی به آدرس نخست وزیر کانادا، جاستین تریودو فرستادند. بروز این اعمال نیز افت اخیردلار ایالات متحده را، به دنبال داشته اند.

همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی این روز اروپا، قوه ی تجاری فروشندگان دلار، افت نموده. موافقت های آتی ایالات متحده با رهبر کره ی شمالی نیز می تواند تحکیمات آتی دلار را، به دنبال داشته باشد. نرخ گذاری های دلار در حال حاضر، مابین سطوحی از کانال گرایش های افقی ۹۳.۰۰-۹۲.۹۵ نموداری، سیر می نمایند. تست استقامتی سطوح مینیموم موضعی این روز معاملاتی، می تواند با عمیق تر شدن افت های USDX همراه گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی تست استقامتی سطح پشتیبانی ۱.۱۷۲۵ نموداری، با افزایش سطح تقاضای یورو برخورد نمودیم. در این بین، همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی ۱.۱۸۳۰-۱.۱۸۲۰ نموداری، می توان با دست یابی نرخ گذاری ها به سطوح ۱.۱۹۲۰-۱.۱۹۱۰ و همچنین ۱.۱۹۹۰ نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نفوذ اخیر نرخ گذاری ها به بازه ی پشتیبانی ۱.۳۳۹۵-۱.۳۴۰۰ کاذب بود و احتمالات فعلی مبنی بر افزایش آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی می باشد. تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی مقاومت ۱.۳۴۸۵-۱.۳۴۶۰ نموداری می توان با تحکیمات بلقوه ی نرخ پوند، برخورد نمود. در این بین احتمال گیر افتادن نرخ گذاری ها در بازه ی فشردگی نرخ نوسانات، که در محدوده ی ۱.۳۶۱۵-۱.۳۴۶۰ استقرار دارد نیز، توجه نمایید. نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۳۳۹۵ نموداری، منبی بر تضعیف یابی خریداران خواهد بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی همواره مابین سطوح کانال وسیعی از گرایش های افقی، سیر می نمایند. چنین امری مبنی بر نامشخص بودن نرخ کلی گرایش ها می باشد. در این بین در صورت عبور نرخ گذاری ها از بازه ی نرخی ۱۱۰.۳۰-۱۱۱.۲۵ نموداری، می توان با تحکیمات آتی نرخ دلار، تا سطوح ۱۱۱.۴۵ و ۱۱۱.۲۰ نیز، برخورد نمود.