• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۲.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با وجود افزایش های اخیر دلار، هنوز با ادامه یابی گرایش های نزولی کلی نرخ این واحد ارزی، مواجه می باشیم. بسته شدن آخرین کندل روزانه ی معاملات دیروز دلار، پایین تر از سطح ۹۳.۲۰ نموداری، مبنی بر افزون بودن احتمال ادامه یابی نرخ نزولی گرایش های این واحد ارزی می باشد.

افزایش اخیر نرخ دلار، تنها به دلیل موافقت های اخیر ایالات متحده با کره ی شمالی، به وقوع پیوسته است. چرا که همواره روابط این دو کشور صلح آمیز می باشد.

با این وجود قوه ی خریداران دلار هنوز ضعیف می باشد و در حال حاضر نیز، با احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی این واحد ارزی مواجه می باشیم. تنها در صورت افزایش بیشتر نرخ دلار، بر فراز سطح ۹۳.۶۰ نموداری، می توان با از سر گیری افزایش های کوتاه مدت نرخ این واحد ارزی، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱.۱۸۲۰-۱.۱۷۲۵ نموداری، سیر می نمایند.  این امر نیز مبنی بر مبهم بودن شرایط فعلی بازار می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به هر یک از دو سطح این کانال، می تواند نرخ گرایش های آتی این جفت ارزی را، مشخص تر نماید.

همراه با شکسته شدن سطح ۱.۱۷۲۵ نموداری، نرخ گذاری ها تا سطوح ۱.۱۶۵۰، ۱.۱۵۵۰ و حتی ۱.۱۵۰۰ نیز، کاهش خواهند یافت. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به مقاومت ۱.۱۸۲۰-۱.۱۸۳۰، احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ یورو را، تا سطوح ۱.۱۹۲۰-۱.۱۹۱۰ و حتی ۱.۱۹۹۰ نیز، افزایش خواهد یافت.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

انتشار داده های امروز بازار کار بریتانیا، افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی را، به دنبال خواهد داشت. اما طبق نظریه ی متخصصین Reuters، با تغییر شدید نرخ این شاخص در آینده ای نزدیک، برخورد نخواهیم نمود. همواره یاد آورم، که نرخ شاخص درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری از فوریه تا به کنون در حال افزایش بوده و در طی انتشارات ماه آپریل با افزایش شدید نرخ این شاخص مواجه شدیم. یعنی رکورد ۱۲ ماه اخیر این شاخص، که به میزان ۳۱.۲ هزار عدد می باشد، در طی ماه آپریل شکسته شد. در حالی که نرخ سالانه ی شاخص مربوطه نیز، تا ۱۶.۶ هزار عدد افزایش یافته است. افزایش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذرای های پوند را تحت فشار قرار خواهد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در طی افزایش اخیر نرخ گذاری های این شاخص، با از سر گیری موجی جدید، از کاهش های تصحیحاتی نرخ دلار، مواجه می باشیم. در حال حاضر نیز با تست استقامتی محدوده ی مقاومت معاملات فعلی، به دست خریداران، رو به رو می باشیم.

احتمالات فعلی، مبنی بر افزایش آتی نرخ این شاخص، تا سطوح ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۲۰ نموداری، می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ این جفت ارزی، همراه گردد. اما در صورت شکسته شدن سطح پشتیبانی ۱۱۰.۰۰ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش های نزولی این جفت ارزی نیز، برخورد نمود.