• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی بازار به تاریخ ۱۸.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

عدم تغییر بابی نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا، تا سال ۲۰۱۹ منجر به افت یورو و تحکیمات شدید دلار ایالات متحده گردید. چرا که در این بین با افزایش اخیر نرخ بهره ی ایالات متحده نیز، برخورد نمودیم. تنها در صورت بهبود یابی شرایط آتی اقتصاد و سیاست گذاری های خارجی ایالات متحده، می توان با ادامه یابی رشد دلار، برخورد نمود. اما در صورت وخیم تر شدن چالش های تجاری این کشور با کشور چین می توان با افت دوباره ی دلار نیز، برخورد نمود. تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۹۴.۸۰ نموداری، از بازگشایی معاملات خرید دلار، اجتناب می ورزیم.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی افت نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱.۱۵۸۰-۱.۱۵۵۰ نموداری، با افزایش یابی دوباره ی قوه ی خریداران یورو برخورد نمودیم. با این وجود هنوز با احتمال ادامه یابی افت های مابعد نرخ این جفت ارزی نیز، مواجه می باشیم. تا قبل از افزایش یابی نرخ گذاری ها بر فراز ماکسیموم موضعی معاملات روز جمعه، از بازگشایی پوزیشن های خرید یورو، اجتناب می ورزیم. در صورت افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۱۵۵۰ ، می توان با ادامه یابی کاهش نرخی یورو - دلار، برخورد نمود.

با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، با کاهش یابی نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز، مواجه خواهیم شد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

 

نرخ گذرای های این جفت ارزی هنوز بر فراز سطح پشتیبانی ۱.۳۲۲۰ نموداری سیر می نمایند. با این وجود،  فعلا با احتمال ادامه یابی افت نرخی پوند و شکسته شدن سطح پشتیبانی مربوطه نیز، مواجه می باشیم. چنین افتی می تواند با دستیابی نرخ گذاری ها، به سطوح ۱.۳۱۰۰ و حتی ۱.۳۰۵۰ نیز، همراه گردد. احتمال کند شدن افت آتی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطوح افزایش خواهد یافت. در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۱.۳۳۰۰ نموداری، می توان با افزایش دوباره ی نرخ پوند - دلار، برخورد نمود.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با توجه به تحرکات نرخی نمودار های D1 و H4، با نوسانات فلت نرخ گذاری ها، مابین سطوح کانال عریضی از گرایش های افقی (۱۱۱.۴۰-۱۰۸.۳۵) مواجه خواهیم شد. کاهش آتی نرخ گذاری ها و شکسته شدن سطح ۱۱۰.۰۰ نموداری می تواند با افت کوتاه مدت نرخ دلار، همراه گردد. چنین افتی می تواند تا سطوح ۱۰۹.۲۰ و حتی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری نیز، ادامه یابد.