• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۰.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار، هنوز تحت فشار سطح مقاومت ۹۵.۰۰ نموداری، می باشند. این سطح از قوه ی بالایی برخوردار بوده و مانع اصلی رشد آتی دلار، می باشد. در این بین پایین تر از بازه ی نرخی ۹۵.۰۰-۹۴.۹۰ نموداری، با کاهش یابی قوه ی تجاری فروشندگان و از سر گیری افزایش های نرخی نیز مواجه می باشیم. بدین سبب همواره با احتمال ادامه یابی افزایش های آتی نرخ دلار، رو به رو هستیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها دچار فشردگی شده اند و نوسانات کلی مابین سطوح کانال افقی ۱.۱۶۴۰-۱.۱۵۳۰ نموداری، سیر می نمایند. قوه ی تجاری خریداران نیز کاهش یافته و همواره با احتمال از سر گیری گرایش های نزولی، مواجه می باشیم.

در صورت شکسته شدن مینیموم های موضعی موجود، می توان با ادامه یابی افت نرخی یورو - دلار، تا سطح ۱.۱۴۸۰ و حتی ۱.۱۴۴۰ نیز، مواجه شد. با این وجود به منظور بازگشایی معاملات فروش یورو، تا قبل از شکسته شدن بازه ی نرخی ۱.۱۱۳۰ و ۱.۱۳۰۰ نموداری، صبر نمایید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود شکسته شدن سطح ۱.۳۲۲۰ و حتی ۱.۳۲۰۰ نموداری، با عدم ادامه یابی افت های نرخی تا سطوح هدفی ۱.۳۱۰۰-۱.۳۰۵۰ نموداری، رو به رو هستیم. ادامه یابی افت آتی نرخ گذاری ها بسیار امان پذیر، به نظر می رسد. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۱.۳۱۸۵ نموداری، می توان به بازگشایی معاملات خرید پوند پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود تحکیمات اخیر نرخ گذاری ها، بر فراز سطح مقاومت ۱۱۰.۰۰، نوسانات کلی دچار فشردگی مابین سطوح ۱۱۱.۴۵-۱۰۸.۸۵ نموداری، شده اند.

سطوح هدفی برای بازگشایی معاملات، شامل بازه ی نرخی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۲۰ می باشد. همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به این محدوده، می توان با تضعیف یابی قوه ی تجاری خریداران نیز، برخورد نمود. بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱۱۰.۰۰ نموداری، مبنی بر افزایش سطح ابهام بازار، خواهد بود.