• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار ایالات متحده بر فراز بازه ی  نرخی ۹۵.۰۰-۹۴.۹۰ تحکیم یافته اند. نفوذ کاذب اخیرا شکل گرفته ی نرخ گذاری ها به این محدوده، نمایان گر تلاش خریداران به منظور فرار از افت های ما بعد نرخ دلار بوده، که همواره در پی برخورد با ماکسیموم های اکتبر - نوامبر سال۲۰۱۷ شکل گرفته اند.

عدم شکسته شدن محدوده ی مربوطه نمایان گر ضعف خریداران بوده و افت نرخ دلار پایین تر از سطح پشتیبانی ۹۴.۱۵ و یا ۹۴.۰۰، افول آتی نرخ این شاخص را تا سطوح ۹۲.۹۵ و ۹۲.۱۵ نیز، مهیا خواهد نمود.

فعلا و تا قبل از افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۹۴.۱۵ نموداری، از بازگشایی معاملات فروش دلار اجتناب می ورزیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها پایین تر از سطح مقاومت ۱.۱۶۴۰ نموداری به نوسان سازی فلت مابین سطوح ۱.۱۸۴۰-۱.۱۵۱۰ مشغولند. با توجه به مقیاس گسترده ی نمودار این جفت ارزی، با احتمال افزون ادامه یابی گرایش های نزولی یورو - دلار، مواجه می باشیم. تحکیمات نرخی بر فراز سطح ۱.۱۶۴۰ می تواند با افزایش یابی نرخ گذاری های یورو - دلار، تا سطوح ۱.۱۷۲۵ و حتی ۱.۱۸۴۰-۱.۱۸۲۰ نموداری نیز، همراه گردد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

همراه با تحکیم یابی نرخ گذاری ها و نزدیک شدنشان به سطح مقاومت ۱.۳۳۰۰ نموداری، سطح تقاضای پوند کاهش یافته است. به همین دلیل و با توجه به کلی بودن گرایش های نزولی فعلا از بازگشایی معاملات خرید پوند، تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۳۰۰ اجتناب می ورزیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها فعلا در حال نوسان سازی مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱۱۱.۴۵-۱۰۸.۳۵می باشند. اجرای معاملات نیز در این محدوده چندان معقول به نظر نمی رسد.