• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۲.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها هنوز مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۹۵.۰۰-۹۴.۱۵ نموداری سیر می نمایند. بهبود یابی شرایط بازار سهام دولتی ایالات متحده، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.

در این بین رشد آتی شاخص تولیداتی ISM نیز، می تواند با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده همراه گردد. علاوه بر این شرایط فعلی چالش های تجاری ایالات متحده نیز، تاثیرات افزونی بر روند نرخی دلار خواهند گذاشت. همچنین با بحران سیاسی در اتحادیه ی اروپا، مواجه می باشیم. چرا که گرست زگوفر، وزیر امور داخلی دولت فدرال آلمان، که به عنوان عضو ارشد هیات مسیحیان سوسیالیست این کشور نیز، به شمار می آید، از تاریخ ۲ ژوئیه، استعفا خواهد داد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی در بطن کانال عریضی از گرایش های افقی سیر می نمایند. فشردگی فعلی نرخ گذاری ها، احتمال بروز به زود جهش نرخی این جفت ارزی را افزایش می نماید. نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی ۱.۱۵۰۰-۱.۱۵۱۰ نموداری، می تواند موج جدیدی از فروش یورو را، به راه اندازد. افزایش آتی نرخ گذاری ها نیز، می تواند تا سطوح ۱.۱۵۵۰ و ۱.۱۶۴۰ نموداری ادامه یابد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نفوذ کاذب اخیر نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱.۳۲۲۰ نموداری، با ادامه یابی افت نرخی پوند - دلار، همراه گردید. این افول نرخی می تواند تا سطوح پشتیبانی ۱.۱۳۱۳۵-۱.۳۱۴۰ و حتی ۱.۱۳۰۰ نموداری نیز، ادامه یابد.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱.۳۲۳۰ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی پوند، تا سطوح مقاومت ۱.۳۳۰۰ و حتی ۱.۳۴۰۰ نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

چندی پیش با نفوذ کاذب نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱۱۱.۰ نموداری برخورد نمودیم. در صورت نفوذ مابعد و تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز این سطح، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی دلار - ین، تا سطوح ۱۱۲.۰۰-۱۱۱.۹۰ نیز، مواجه شد.