• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۳.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

قوه ی تجاری فروشندگان هنوز افزون بوده و سطح مقاومت ۹۵.۰۰ در حال تست می باشد. یکی از عوامل تحکیمات اخیر دلار - افزایش مداوم نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، به شمار می آید. اما به دلیل پیدایش چالش های اقتصادی جدید، نرخ گذاری های این واحد ارزی، تحت فشار قرار گرفته اند.

به موازات نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۹۴.۱۵ نموداری، می توان با افت کوتاه مدت نرخ گذاری ها برخورد نمود. در این بین، همراه با شکسته شدن پشتیبانی موضعی ۹۳.۸۰، می توان با عمیق شدن گرایش های افولی نرخ گذاری های دلار نیز، مواجه شد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حال فشرده شدن می باشند. به موازات شکسته شدن مقاومت ۱.۱۶۹۰ و بازه ی نرخی ۱.۱۷۲۵-۱.۱۷۲۰ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی یورو - دلار، تا سطوح ۱.۱۸۳۰-۱.۱۸۲۰ نیز، برخورد نمود. در این بین با احتمال گسترده شدن ضربان های نزولی، تا سطوح پشتیبانی ۱.۱۵۵۰ و حتی ۱.۱۵۱۵ نیز، رو به رو می باشیم. اما همواره از اجرای معاملات، مابین بازه ی نرخی یاد شده اجتناب می ورزیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حال فشرده شدن مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱.۳۲۲۰-۱.۳۱۰۰ نموداری می باشند. به همین دلیل نیز، فعلا با مبهم بودن گرایش های آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، مواجه می باشیم.

همراه با شکسته شدن سطح مقاومت ۱.۳۲۲۰ می توان با دستیابی نرخ گذاری ها، به سطوح ۱.۳۳۰۰، ۱.۳۳۹۵ و حتی ۱.۳۴۶۰-۱.۳۴۵۰ نموداری نیز، مواجه شد.

با توجه به نزولی بودن گرایش های کلی یورو - دلار، با احتمال ادامه یابی افت یورو، در آینده ای نزدیک نیز، مواجه می باشیم. به منظور بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی، تا قبل از شکسته شدن سطح پشتیبانی ۱.۳۱۰۰ نموداری صبر نمایید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

بازه ی مقاومت ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ در حال تست یابی می باشد. شکسته شدن این سطح، تنها در صورت دریافت عامل آماری تقویت کننده ی دلار و یا تضعیف کننده ی ین، امکان پذیر خواهد بود.

با وجود احتمال افزون تحکیمات آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا قبل از شکسته شدن مقاومت یاد شده، از بازگشایی معاملات خرید اجتناب می ورزیم.