• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نرخ گذاری های دلار در حال کاهش می باشند

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار تا سطح پشتیبانی ۹۴.۰۰ افول نمودند. همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی امروز اروپا، با افزایش قوه ی تجاری فروشندگان این واحد ارزی مواجه شدیم. اما به منظور بازگشایی معاملات فروش، می بایست تا قبل از افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۹۴.۰۰ نموداری،  صبر نمود. یورو در حال حاضر تحکیم یافته و بیانیه ی دیروزی ماریو دراگی، در رابطه با افزایش حتمی نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا، تا اواخر سال ۲۰۱۹ - دلیل اصلی تحکیمات یورو به شمار می آید. به همین دلیل نیز، به موازات بازگشایی جلسات معاملاتی امروز اروپا با افزایش یابی سطح تقاضای یورو و افت دلار برخورد نمودیم.

ادامه یابی افت دلار به عنوان سناریوی اصلی تحرکات آتی نرخ گذاری های USDX، تا قبل از تحکیمات نرخ گذرای ها بالا تر از سطح ۹۴.۰۰ نموداری، به شمار می آید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

به موازات بیانیه های مثبت ماریو دراگی و تحکیمات نرخی یورو، با شکسته شدن سطح مقاومت ۱.۱۶۷۰ نموداری مواجه شدیم. یعنی تا ماکسیموم موضعی معاملات هفته ی جاری. اما همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به بازه ی مقاومتی ۱.۱۷۲۵-۱.۱۷۲۰ نموداری، سطح تقاضای این جفت ارزی کاهش یافته.

به منظور تحکیم یابی آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی نیاز به تضعیف یابی بیشتر دلار می باشد. بدین معنی، که تنها عامل افزایش آتی نرخ گذاری های یورو - دلار - وخیم شدن شرایط ژئوپلیتیک و چالش های تجاری این کشور با دیگر ابر قدرت های اقتصادی جهان می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

سطح تقاضای این جفت ارزی افزایش یافته، اما به موازات نزدیک شدن نرخ GBP/USD به سطح مقاومت ۱.۳۲۲۰، با کاهش یابی قوه ی تجاری خریداران نیز، رو به رو شده ایم. در حال حاضر در انتظار افزایش آتی (بعید) نرخ پوند تا سقف ۱.۳۳۰۰ می باشیم.

وخیم شدن شرایط ژيوپلیتیک ایالات متحده و یا بهبود یابی شرایط اقتصادی بریتانیا پس از خروج از برکسیت، تنها عوامل افزایش آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، به شمار می آیند.

همراه با وخیم شدن شرایط اقتصادی و سیاسی ایالات متحده، می توان با دست یابی نرخ گذاری ها این جفت ارزی، تا سطوح مقاومت ۱.۳۲۹۰، ۱.۳۳۰۰ و حتی ۱.۳۳۱۰ نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با توجه به ابهام فعلی جهت گیری های نرخی این جفت ارزی، فعلا از اجرای فعالانه ی معاملات دلار - ین اجتناب می ورزیم. نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری، با رشد میان مدت نرخ گذاری های دلار نسبت به ین همراه خواهد بود.