• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۴.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

مقیاس های کوچک نموداری دلار مبهم می باشند. با توجه به نمودار D1، با تاریخی بودن سطح مقاومت ۹۵.۰۰ رو به رو خواهیم شد. بدین معنی، که در حوالی این سطح با کاهش شدید سطح تقاضا، برخورد می نماییم. در این بین، قوه ی تجاری فروشندگان نیز، کاهش یافته است.

در حال حاضر با احتمال تقویت یابی خریداران مواجه می باشیم. مقاومت در پیش رو، شامل بازه ی نرخی ۹۴.۷۵-۹۴.۶۵ نموداری می باشد. تنها در صورت افت نرخ دلار، پایین تر از سطح ۹۴.۳۰ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش های نزولی برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

شرایط کلی نرخ گذاری های نمودار D1 و H4 مبهم بوده و مینیموم های موضعی در حال کاهش می باشند. این امر مبنی بر تقویت یابی فروشندگان می باشد. احتمال افت آتی نرخ گذاری ها، تا سطوح ۱.۱۶۳۷ و حتی ۱.۱۶۰۰ نیز، افزون جلوه می نماید. در چشم اندازی بلند مدت و به موازات شکست سطح ۱.۱۵۲۰ نموداری، با دستیابی مابعد نرخ گذاری ها، به مینیموم موضعی سال جاری مواجه خواهیم شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

به موازات برخورد نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۱۰۰، می توان با انعکاس گرایش و افت کوتاه مدت پوند مواجه شد. نرخ گذرای ها هم اکنون در حال تحکیم یابی بر فراز سطح ۱.۳۰۸۰ می باشند. شکست این پشتیبانی، با ادامه یابی گرایش های نزولی این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۳۰۳۰ و حتی ۱.۲۹۶۰-۱.۲۹۵۵ نیز، ادامه خواهد یافت. ادامه یابی این روند، با افول نرخ پوند، تا سطوح ۱.۲۸۳۰۱.۲۸۴۰ و حتی ۱.۲۷۸۰-۱.۲۷۷۰ نموداری، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در حال نوسان سازی مابین کانال گرایش های افقی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری، می باشند. همراه با شکسته شدن این بازه ی نرخی، می توان با افول مابعد دلار - ین، تا سطوح ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری، برخورد نمود. تا قبل از این شکست، می توان با افزایش موقت نرخ گذاری ها، تا سطح ۱۱۴.۳۰ (سطح کلیدی مقاومت نمودار های D1 و H4) نیز، مواجه شد.