• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۷.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در حال فشردگی می باشند. با ادامه یابی گرایش های فلت مابین کانال گرایش های افقی ۹۵.۰۰-۹۳.۸۰ نموداری، مواجه می باشیم. چنین امری مبنی بر ابهام شرایط فعلی بازار بوده. از نظر کلی، تنها در صورت خروج نرخ گذاری ها از بازه ی فلت ۹۴.۶۰-۹۴.۴۰ نموداری، می توان به بازگشایی معاملاتی مطمئن تر پرداخت. در حال حاضر با ادامه یابی گرایش های افزایشی بلند مدت مواجه می باشیم.

مثبت رقم خوردن آمار امروز تولیدات ناخالص داخلی و نرخ تورم ایالات متحده، می تواند تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال داشته باشد. نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش آتی این دو شاخص می بوده.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

به مدت سه ماه است که نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش های افقی سیر می نمایند. چنین امری احتمال شکل گیری جهش نرخ آتی یورو - دلار را نیز، افزایش می نماید. با توجه به عدم افزایش نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا، در طی ۱۳ ماه آتی و افزایش مداوم نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، می توان با افت آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۱۵۸۰، ۱.۱۵۵۰ و حتی ۱.۱۵۱۵ نیز، برخورد نمود.

افزایش آتی حجم ۳ ماه دوم سال تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده، نرخ گذاری های یورو - دلار را تحت فشار قرار خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۳۱۳۰ نموداری، مبنی بر تقویت یابی فروشندگان می باشد. در حال حاضر نیز با احتمال شکسته شدن پشتیبانی ۱.۳۱۰۰ نموداری مواجه می باشیم.

منفی رقم خوردن آمار تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده می تواند با از سر گیری افزایش های نرخی پوند همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود شکسته شدن بازه ی پشتیبانی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ و خط ترند گرایش های افزایشی، با ضعف فروشندگان، مواجه می باشیم. در این بین خریداران نیز فعلا توقف نموده اند و تنها پس از خروج نرخ گذاری ها از بازه ی نرخی ۱۱۱.۵۰-۱۱۰.۷۰ نموداری، می توان به اجرای معاملات خرید پرداخت. چرا که فعلا شرایط بازار نا معلوم است.