• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۳۱.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های این جفت ارزی هنوز مابین کانالی از گرایش های افقی ۹۴.۲۰-۹۴.۰۰ نموداری، سیر می نماید. حتی خروج نرخ گذاری ها از این محدوده نیز، مبنی بر تغییر یابی گرایش های کلی نخواهد بود. به منظور ادامه یابی کاهش آتی، می بایست تا شکست خط ترند گرایش های افزایش صبر نمود. با توجه به فشردگی نرخ گذاری های نمودار D1، با احتمال بروز به زود جهش نرخی دلار، مواجه می باشیم.

شکسته شدن خط ترند موجود و بازه ی نرخی ۹۳.۸۵-۹۳.۷۵ نموداری، به موازات نفوذ مابعد نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی ۹۳.۷۷، مبنی بر ادامه یابی گرایش های نزولی دلار خواهد بود. تا قبل از شکسته شدن محدوده های پشتیبانی یاد شده، می توان با افزایش بیشتر نرخ گذاری های دلار، مواجه شد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر با فشردگی نرخ گذاری ها، مواجه می باشیم. چنین امری، مبنی بر ابهام کنونی بازار بوده و احتمال بروز جهش نرخی به زود و کوتاه مدت این جفت ارزی را نیز، افزایش می نماید. نزدیک ترین مقاومت موجود شامل خط ترند گرایش های نزولی بوده، که با مقاومت ۱.۱۷۴۵ نیز، هم سطح می باشد. خط ترند مربوطه، طبق اتصال ماکسیموم های نمودار H4 ترسیم گردیده.

نزدیک ترین پشتیبانی شامل سطح ۱.۱۷۰۰ نموداری بوده، که در صورت شکسته شدن با افت آتی نرخ یورو - دلار، تا سطوح ۱.۱۶۷۵ و حتی ۱.۱۶۴۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید. تمام این سطوح در بطن کانال گرایش افقی، مستقر می باشند.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

سطح فعالیت خریداران پایین بوده و چنین امری احتمال شکل گیری گرایش نزولی کوتاه مدت پوند را نیز، افزایش می نماید. نرخ گذاری ها در بطن کانال گرایش نزولی سیر می نمایند. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۲۰۰ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی این جفت ارزی برخورد نمود. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۱۵۰ نموداری می توان با افت آتی نرخ پوند، تا سطوح ۱.۳۰۰۰ و حتی ۱.۲۹۰۰ نموداری نیز، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ بهره ی بانکی ژاپن تا مدت زیادی منفی خواهد بود. این امر، نرخ گذاری های ین را تحت فشار قرار خواهد نمود. بروز چنین امری منجر به افزایش آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی خواهد گردید. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۱.۴۵ نموداری، افزایش آتی نرخ دلار - ین را، تا سطوح ۱۱۲.۲۰-۱۱۲.۰۰ نیز افزایش خواهد نمود.