• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۱.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

بازار ارزی ماه آگست

به دلیل تعطیلات ماه آگست، با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی برخورد خواهیم نمود. در این بین می بایست به احتمال شکل گیری جهش های نرخی ناگهان ابزار های مالی نیز، توجه نمود.

شاخص دلار ایالات متحده USDX

فشردگی نرخ گذاری ها در حال ادامه یابیست. نرخ ابهام بازار افزایش یافته. با در نظر گیری نرخ گرایش کلی و افزایش سطح تقاضای دلار در حوالی خط ترند، می بایست احتمال تحکیم یابی آتی نرخ این واحد ارزی را، در نظر گرفت. نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی مقاومتی ۹۴.۶۵ و ۹۴.۸۵-۹۴.۸۰ می تواند با رشد آتی نرخ گذاری های این دارایی تا سطوح ۹۵.۴۰-۹۵.۰۰ نموداری نیز، ادامه یابد. تنها در صورت شکسته شدن پشتیبانی ۹۳.۸۵ نموداری می توان با عمیق تر شدن افت نرخی دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

کمی پیش تر، با بازگشت نرخ گذاری ها در پی برخور با سطح پشتیبانی ۱.۱۷۴۵ نموداری و خط ترند گرایش های کلی، برخورد نمودیم. این خط از طریق اتصال ماکسیموم های نمودار H4 ترسیم گردیده است. در این بین با کاهش سطح عرضه ی دلار بر فراز سطح پشتیبانی ۱.۱۶۷۵ نیز، مواجه می باشیم. ریسک شکست این سطح افزون بوده، اما تا قبل از شکست این سطح از اجرای معاملات فروش دلار اجتناب می ورزیم. چرا که سطوح یاد شده در چهارچوب کانال گرایش های افقی ۱.۱۷۴۵-۱.۱۶۲۰ نموداری مستقر می باشند.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۱۰۰ تحکیم یافته اند. با توجه به ضعف خریداران، به منظور استحکام بخشیدن به نرخ گذاری ها بر فراز خط ترند گرایش های نزولی (سقف کانال نزولی ترسیم شده)، با احتمال شکسته شدن به زود سطح پشتیبانی یاد شده نیز، مواجه می باشیم. همراه با شکست این پشتیبانی می توان با افت مابعد نرخ گذاری ها، تا سطوح ۱.۳۰۵۰ و حتی ۱.۲۹۶۰ نموداری نیز، برخورد نمود. اما به منظور ادامه یابی گرایش های نزولی در چشم اندازی بلند مدت، می بایست تا شکست سطح پشتیبانی ۱.۲۹۰۰ نموداری صبر نمود.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی مقاومت ۱.۳۰۶۵-۱.۳۰۶۰ نموداری، می توان با ادامه یابی تحکیمات ارزی پوند - دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

سطح مقاومت ۱۱۲.۰۰ نموداری شکسته شده، اما ظرفیت افزایشی نرخ گذاری ها، هنوز افزون جلوه می نماید. تنها در صورت شکسته شدن سطح مقاومت ۱۱۲.۲۰ نموداری می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی، تا سطح ۱۱۲.۵۵ و حتی ماکسیموم ۱۱۳.۱۰ نیز، برخورد نمود. ماکسیموم یاد شده به عنوان سطح هدفی برای اجرای معاملات خرید این جفت ارزی، به شمار می آید.