• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۸.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

احتمال افول عمیق تر دلار

شاخص دلار ایالات متحده USDX

عدم تحکیمات نرخی دلار بر فراز سطح ۹۵.۰۰، مبنی بر تضعیف یابی خریداران بوده و در حال حاضر با افت نرخ این واحد ارزی تا سطح پشتیبانی ۹۴.۸۰ نموداری، مواجه می باشیم. شکست این پشتیبانی با افت مابعد دلار، تا سطوح ۹۴.۱۰-۹۴.۱۵ نموداری همراه خواهد گردید. در این بین، می بایست به قوه ی سطح پشتیبانی ۹۴.۵۰ نموداری، در حین اجرای معاملات میان روزی نیز، توجه نمود.

وخیم شدن شرایط سیاست گذاری های خارجی ایالات متحده، با چندی از کشور های اقتصادی جهان، دلیل اصلی عدم رشد بیشتر دلار، به شمار می آید.

تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۹۵.۰۰، می توان با ادامه یابی افت دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح مقاومت ۱.۱۶۱۵ نموداری شکسته شد. در حال حاضر نیز، با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطوح ۱.۱۶۳۰-۱.۱۶۲۵ نموداری، مواجه می باشیم. احتمال افت آتی دلار و تحکیمات ارزی یورو، همواره افزون جلوه می نماید. اما با توجه به اتمام کنونی ظرفیت افزایشی یورو، فعلا از بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی، اجتناب می ورزیم. در حال حاضر تحکیمات میان مدت نرخ یورو، تا سطح ۱.۱۶۵۰ نموداری، در مد نظر می باشند.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نزدیک شدن نرخ گذاری های این جفت ارزی به سطح ۱.۲۹۰۰ نموداری، با افزایش یابی سطح تقاصای پوند، همراه گردیده. شکست اخیر سطوح ۱.۲۹۰۰ و ۱.۲۹۱۰ نیز، کاذب به شمار می آید. احتمالات فعلی مبنی بر افزایش آتی نرخ پوند - دلار، تا سطوح ۱.۳۰۰۰-۱.۲۹۹۰ نموداری می باشند. شکست این بازه ی مقاومتی نیز، می تواند رشد نرخ پوند، تا سطوح ۱.۳۰۸۵-۱.۳۰۸۰ نموداری را، به دنبال داشته باشد.

در این بین به منظور اجرای معاملات میان روزی می بایست به سطوح ۱.۳۰۵۰ و ۱.۳۰۲۵ نموداری نیز، توجه نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در حال افول به سمت سطح ۱۱۰.۷۵ نموداری می باشند. اما نفوذ های ماقبل نرخ گذرای ها به بازه ی پشتیبانی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری - تقویت یابی قوه ی تجاری خریداران دلار را، به دنبال داشته است.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۲.۰۰، می توان به خرید این جفت ارزی پرداخت. به منظور اجرای معاملات فروش نیز، تا قبل از شکسته شدن پشتیبانی ۱۱۰.۷۵ نموداری، صبر نمایید.