• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی بازار به تاریخ ۱۰.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

معجزه ی دلار

شاخص دلار ایالات متحده USDX

سطح مقاومت ۹۵.۴۰ نموداری شکسته شد. نرخ گذاری ها در حال افزایش می باشند. افزایشی به میزان ۶۰ نقطه ی نموداری. در پی تست استقامتی سطح هیجانی ۹۶.۰۰ نموداری، با انعکاس یابی نرخ گذاری ها و کاهش سطح تقاضای دلار، برخورد نمودیم. سطح مقاومت ۹۵.۰۰ از اواخر ماه می، به عنوان مانع افزایش بیشتر نرخ گذاری ها به شمار می رفت. و تنها پس از چهارمین تست استقامتی این مقاومت، با ادامه یابی گرایش های افزایشی برخورد نمودیم. افزایش مابعد این شاخص نیز، تا مقاومت ۹۶.۰۰ ادامه یافت. احتمالات فعلی، مبنی بر ادامه یابی تحکیمات ارزی دلار، تا سطح ۹۵.۴۰ نموداری می باشند.

مقاومت ۹۶.۵۴ به عنوان سطحی به شمار می آید که به عنوان پشتیبانی بلقوه ی نرخ گذاری ها در گذشته، به حساب می آمده است.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود شکست اخیر بازه ی پشتیبانی ۱.۱۵۲۰-۱.۱۵۱۵ نموداری، با ادامه یابی گرایش نزولی یورو - دلار، تا سطح ۱.۱۴۵۰ نموداری، مواجه شدیم. اما طبق معمول، سطوح تکنیکی بلقوه، به سادگی نمی شکنند. در صورت فشردگی آتی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایشی افقی ۱.۱۵۰۰-۱.۱۴۳۰، می توان با کند شدن گرایش نزولی نرخ گذاری ها، برخورد نمود.

همراه با انتشار آمار نرخ تورم ایالات متحده، می توان با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز، برخورد نمود. افزایش آتی نرخ تورم ایالات متحده با تضعیف آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها تا سطح کلیدی ۱.۲۷۷۰ نموداری سقوط نموده اند. این سطح به عنوان مینیموم آگوست سال ۲۰۱۷، تا به کنون به شمار می آید. منفی بودن آمار آتی بریتانیا، افول مابعد نرخ گذاری های پوند - دلار را، به دنبال خواهد داشت. با توجه به غنی بودن پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، می توان با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی، در طی معاملات امروز پوند – دلار نیز، برخورد نمود.

هم اکنون می بایست از بازگشایی معاملات فروش پوند اجتناب ورزید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش های افقی ۱۱۱.۱۵-۱۱۰.۷۰ نموداری، سیر می نمایند. تحکیمات اخیرا شکل گرفته و شدید دلار ایالات متحده، افزایش چندان بلقوه ی نرخ این جفت ارزی را، به دنبال نداشته، اما در حال حاضر با احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ گذاری های دلار - ین، مواجه می باشیم. چرا که دلار همواره در حال تحکیم یابی می باشد.