• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۵.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

سطح مقاومت ۹۶.۴۵ نموداری شکسته شده، اما همراه با دستیابی نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی ۹۶.۸۵-۹۶.۷۰ نموداری، از سطح تقاضای دلار، کاسته شد.

دلایل اصلی تحکیمات اخیر دلار، سقوط یورو و پوند استرلینگ به شمار می آید. چرا که بزرگ ترین بانک های بریتانیایی و اروپایی، از حجم بالای سرمایه گذاری در اوراق بهادار ترکی، برخوردار می باشند. بانک اسپانیایی BBVA، از ۷۴ میلیارد یورو اوراق بهادار ترکی، برخوردار بوده. بانک BNP Paribas همین کشور نیز، از اوراق بهادار ۲۹ میلیارد یورویی، برخوردار می باشد. غیر از این IHS یاد نمود، که نسبت سرمایه گذاری های اسپانیا، بریتانیا و فرانسه در ترکیه، در مقایسه با دیگر کشور ها، تا سقف ٪۳۰، ٪۱۵ و ٪۷ نیز، می رسد. به همین دلیل، بحران فعلی ترکیه تاثیرافزونی بر شرایط اقتصادی اروپا می گذارد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در نزدیکی سطح پشتیبانی ۱.۱۳۱۰ نموداری، سیر می نمایند. در حال حاضر می بایست از اجرای فعالانه ی معاملات فروش این جفت ارزی، پرهیز نمود. تحرکات آتی نرخ گذاری ها در حوالی بازه ی نرخی ۱.۱۳۱۰-۱.۱۲۸۵ نموداری، بسیار سرنوشت ساز می باشند. شکست سطح پشتیبانی یاد شده می تواند با از سر گیری دوباره ی افزایش تصحیحاتی یورو - دلار، تا بازه ی نرخی ۱.۱۴۳۰-۱.۱۴۱۰ نموداری، همراه گردد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

تحت سطح ۱.۱۲۴۰ نموداری، با کاهش یابی قوه ی فروشندگان پوند، برخورد نمودیم.

بازگشت نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۲۷۲۵ نموداری، با تحکیمات آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه گردد. مثبت رقم خوردن آما امروز نرخ تورم بریتانیا، تحکیمات ارزی این جفت ارزی را، به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری، افزایش یافته اند. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها ر فراز بازه ی نرخی یاد شه، می توان با ادامه یابی تحکیمات نرخی دلار - ین، تا سطوح ۱۱۲.۰۰-۱۱۱.۹۰ و حتی ۱۱۲.۷۰ نمواری نیز، برخورد نمود.