• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های نرخی به تاریخ ۲۰.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها، تا سطح پشتیبانی هیجانی ۹۶.۰۰ نموداری، کاهش یافته اند. در این بین، با وجود بسته شدن کندل ژاپنی روزانه و هفتگی نمودار این شاخص، پایین تر از سطح ۹۶.۰۰ - با تحکیم یابی نرخ گذاری های این شاخص بر فراز بازه ی نرخی ۹۶.۲۰-۹۶.۱۵ نموداری نیز، برخورد نمودیم. بروز این امر از افت مابعد نرخ گذاری های دلار، جلو گیری خواهد نمود.

نزدیک ترین سطح پشتیبانی هدفی برای اجرای معاملات فروشندگان، شامل سطح ۹۵.۷۵ نموداری، می باشد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۴۱۰ نموداری، تحکیم یافته اند. اما نرخ گرایش کلی نزولی می باشد. در این بین با احتمال افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سطح مقاومت ۱.۱۴۷۵ و حتی بازه ی نرخی ۱.۱۵۱۵-۱.۱۵۰۰ نموداری نیز، رو به رو می باشیم.

در حال حاضر با فقدان پیش زمینه ی خبری، برخورد نموده ایم. چنین امری می تواند با کاهش یابی سطح فعالیت های معاملاتی و نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز، همراه گردد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها، مابین کانالی از گرایش های افقی، گیر افتاده اند. نرخ تقاضای پوند بر فراز سطوح ۱.۲۷۴۰-۱.۲۷۳۰ نموداری، کاهش یافته و در حال حاضر، با ابهام روند گرایشی بازار نیز، مواجه می باشیم. همچنین با فقدان سیگنال تجاری معتبر نیز، برخورد نموده ایم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها مابین کانالی از گرایش های افقی، گیر افتاده اند. این امر به دلیل تحکیم یابی هم زمان این دو واحد ارزی، به وقوع پیوسته. شکست سطح پشتیبانی ۱۱۰.۳۰ نموداری، با از سر گیری معاملات فروش این جفت ارزی تا سطوح ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵، همراه خواهد گردید.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۱.۴۵ نموداری، می توان با عدم افت آتی دلار - ین، برخورد نمود.