• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۳.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

دلیل اصلی تضعیف یابی دلار چیست؟ تحکیم یابی ارز های متقابل و یا کاهش نرخ شاخص دلار؟

دلار کانادا اخیرا استحکام یافت و جفت ارزی USD/CAD تا کف ۲۰۰ نقطه فروریخت. این کاهش ۱.۴۵ درصدی چندی افزون تر از کاهش ۱ درصدی شاخص دلار USDX، به شمار می آید.

نرخ گذاری های دلار، هم اکنون پشتیبانی ۹۴.۸۰-۹۴.۷۵ را تست می نمایند. پایین تر از این بازه ی نرخی با عبور خط ترند افزایشی برخورد خواهیم نمود. به موازات شکست مینیموم های موضعی جلسات معاملاتی جاری، می توان با سقوط بیشتر نرخ دلار نیز، برخورد نمود. تا قبل از تقویت یابی شدید فروشندگان، از بازگشایی معاملات فروش، اجتناب می ورزیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حال تست استقامتی مقاومت ۱.۱۶۵۰ می باشند و در چهارچوب کانال گرایش افقی ۱.۱۶۵۰-۱.۱۵۳۰ سیر می نمایند. شکست پشتیبانی این کانال افقی می تواند با افت مابعد نرخ یورو، تا سطح ۱.۱۶۱۵  نموداری، همراه گردد. اما تحکیمات نرخی بر فراز سطح ۱.۱۶۵۰، بر احتمال تحکیمات نرخی یورو، تا ماکسیموم ۱.۱۷۴۵ نیز، خواهد افزود.

امروز با انتشار گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره ی این منطقه، برخورد خواهیم نمود. و تمرکز اکثر بازار نیز، بر محتوای کنفرانس مطبوعاتی مابعد این نشست، معطوف خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

مثبت رقم خوردن نتایج آخرین نشست برکسیت، تحکیمات نرخ پوند را، به دنبال داشت. اما فعلا و تا قبل از عرضه یابی نتایج تنظیمات نرخ بهره ی بانک انگلستان، نرخ نوسانات این جفت ارزی افزایش چندانی نخواهد یافت. تمرکز اکثر بازار نیز، به چگونگی نتایج رای گیری مابعد این نشست، در رابطه با تغییرات آتی نرخ بهره ی بریتانیا، معطوف خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

کاهش شدید نرخ نوسانات این جفت ارزی می تواند با شکل گیری جهش نرخی بسیار بلقوه ای همراه گردد. به موازات شکست بازه ی مقاومت ۱۱۲.۰۰-۱۱۱.۹۰ نموداری، می توان با ادامه یابی افزایش مابعد نرخ گذاری ها برخورد نمود. تا قبل از بروز این تحکیمات، از بازگشایی معاملات خرید دلار، اجتناب می ورزیم.