• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی بازار به تاریخ ۱۸.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها به پشتیبانی ۹۴.۴۳-۹۴.۲۹ نموداری، دست یافته اند و بروز همین امر، نرخ دلار را، وارد کانال گرایش افقی وسیع تری نموده. این کانال از سطوح ۹۳.۹۵-۹۳.۸۰ نموداری، تشکیل یافته. این بازه ی نرخی از قوه ی بالایی برخوردار بوده و در اکثر اوقات، منجر به انعکاس یابی گرایش نرخی می گردد. به همین دلیل نیز، افت آتی نرخ گذاری ها دلار ایالات متحده USDX، به منفی رقم خوردن آمار آتی منطق، بستگی خواهد داشت.

با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز آمریکا، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار، برخورد نمود. در این بین، با احتمال افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری های این واحد ارزی نیز، مواجه می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها، تحت فشار سطح ۱.۱۷۰۰ نموداری، تضعیف یافته اند. چنین امری، بر احتمال از سر گیری گرایش نزولی نرخ یورو، می افزاید. در این بین، لازم به یاد آوریست، که بازه ی نرخی ۱.۱۷۴۵-۱.۱۷۳۰ نموداری، از قوه ی فروش بالایی برخوردار بوده و در اکثر اوقات با کاهش یابی سطح تقاضای تقاضای یورو همراه می گردد.

به ساعت ۱۰:۱۵ به وقت موسکو، با سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، در شهر پاریس مواجه خواهیم شد. در طی اجرای این سخنرانی می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو نیز، مواجه شد. اما احتمال شکسته شدن مقاومت یاد شده، چندان افزون به نظرنمی رسد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

قوه ی خریداران این جفت ارزی افزون تر از قوه ی خریداران یورو - دلار، می باشد. در این بین، تا قبل از بازگشایی جلسات معاملاتی امروز اروپا، با کاهش یابی سطح تقاضای پوند، مواجه خواهیم شد. در مقیاس میان روزی М30، با کاهش یابی ماکسیموم های موضعی برخورد خواهیم نمود. بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۳۱۳۸ نموداری، منجر به افت آتی نرخ پوند خواهد گردید.

پیش زمینه ی خبری امروز بازار ضعیف بوده و به همین دلیل نیز، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات این جفت ارزی، برخورد نمود. در این بین می بایست به چگونگی نتایج نشت در پیش روی برکسیت نیز، توجه نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها هنوز در چهارچوب کانال گرایشی ۱۱۲.۱۰-۱۱۱.۹۰ نموداری، سیر می نمایند. در این بین با احتمال از سر گیری افزایش نرخی دوباره ی این جفت ارزی نیز، مواجه می باشیم. چرا که تضعیف یابی فعلی نرخ گذاری ها، با افزایش دوباره ی سطح تقاضای دلار، همراه گردیده. علاوه بر این، تضعیف یابی نرخ دلار، بر تحرکات نرخی این جفت ارزی، تاثیر منفی نگذاشته است. در این بین، حتی افزایش کما بیش شاخص دلار، می تواند با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، تا مقاومت ۱۱۳.۱۰ نموداری نیز، همراه گردد.