• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۹.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ دلار تا پشتیبانی بازه ی نرخی ۹۳.۹۰-۹۳.۸۰ نموداری، افت نموده و بر فراز سطح ۹۴.۰۰ نموداری، با افزایش سطح تقاضا نیز،  مواجه می باشیم. با این وجود همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به ماکسیموم ۹۴.۳۵-۹۴.۳۰ نموداری، با کاهش یابی سطح تقاضا نیز، برخورد نموده ایم. با توجه به تضعیف یابی دوباره ی خریداران، با احتمال از سر گیری گرایش نزولی نرخ گذاری های این واحد ارزی نیز، رو به رو می باشیم.

منفی رقم خوردن آمار امروز ایالات متحده، بر احتمال کاهش آتی نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال خواهد افزود و بروز چنین امری، نرخ دلار را، تحت فشار، قرار خواهد نمود. این افت می تواند تا پشتیبانی ۹۳.۴۰ نموداری ادامه یابد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود تست مکرر ماکسیموم ۱.۱۷۴۵، با کاهش سطح تقاضای یورو، مواجه می باشیم. هر یک از نفوذ های نرخی، به پشتیبانی ۱.۱۶۵۰ نموداری، با افزایش سطح تقاضای یورو همراه می گردد و همین امر، از افول شدید نرخ گذاری ها جلوگیری می نماید.

احتمال تحکیم یابی به زود نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۷۴۵ نموداری بسیار افزون جلوه می نماید. در این بین خاطر نشانم، که در چهارچوب مقاومت ۱.۱۸۵۰-۱.۱۷۵۰ نموداری، با فشردگی نرخ گذاری ها مواجه هستیم.

افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۱۶۵۰ می تواند با تضعیف یابی آتی نرخ یورو - دلار، همراه گردد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها به مدت سه هفته است، که در حال تست استقامتی بازه ی مقاومت ۱.۳۱۷۰-۱.۳۱۶۰ نموداری، می باشند. علاوه بر این لازم به یاد آوریست، که هر یک از نفوذ های نرخی به سطح پشتیبانی سطح ۱.۳۱۶۰ نموداری، ضعیف تر شده و در حال حاضر با تقویت یابی کند خریداران مواجه می باشیم. رشد آتی نرخ گذاری ها می تواند تا سطوح ۱.۳۲۱۰ و حتی ۱.۳۲۶۵ نموداری نیز، ادامه یابد.

بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۳۱۲۸ نموداری، با از سر گیری افت نرخی پوند - دلار، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها مقاومت ۱۱۲.۱۲-۱۱۱.۹۰ نموداری را شکسته اند و احتمال ادامه یابی آتی این رشد نرخی نیز، افزون به نظر می رسد. سطوح هدفی به منظور خرید دلار، شامل بازه ی نرخی ۱۱۲.۷۰ و ۱۱۳.۱۰ نموداری، خواهند بود. افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱۱۲.۲۰ نموداری، مبنی بر تضعیف آتی نرخ این جفت ارزی، خواهد بود. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۲.۰۰ نموداری، می توان با تحکیم یابی آتی نرخ دلار، مواجه شد.