• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۰.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها هنوز در چهارچوب کانال افقی ۹۴.۲۰-۱۹۳.۹۵ نموداری، سیر می نمایند. شرایط بازار مبهم می باشد. نزدیک ترین پشتیبانی، شامل سطح ۹۳.۸۰ نموداری می باشد.

تا قبل از شکست پشتیبانی ۹۴.۳۰ نموداری،‌ می توان با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها مواجه بود. ادامه یابی افول دلار در چنین صورتی می تواند تا پشتیبانی ۹۳.۰۰-۹۲.۹۵ نموداری، ادامه یابد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی ۱.۱۷۲۵-۱.۱۶۵۵ نموداری سیر می نمایند. شرایط بازار مبهم می باشد. خریداران هنوز نتوانستند به ماکسیموم های موضعی دست یابند. این امر مبنی بر ضعف خریداران می باشد.

ادامه یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها در صورت شکست پشتیبانی ۱.۱۶۵۰ نموداری امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از بروز این افت نرخی، با احتمال شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا مقاومت ۱.۱۷۴۵ نموداری، رو به رو می باشیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

مثبت رقم خوردن نتایج نشست اخیر برکسیت و آمار شاخص تورم بریتانیا، تحکیمات تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی را، به دنبال داشته. اما بازه ی مقاومتی ۱.۳۱۷۰-۱.۳۱۶۰ نموداری هنوز شکسته نشده است. نرخ گذاری ها بر فراز پشتیبانی ۱.۳۲۱۰-۱.۳۱۰۰ نموداری تحکیم یافته اند.

شکست سطح ۱.۳۱۷۰ می تواند با رشد آتی نرخ گذاری ها تا مقاومت ۱.۳۲۶۰ همراه گردد. اما در صورت کاهش نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۳۱۳۰، می توان با افت مابعد نرخ پوند - دلار، تا پشتیبانی ۱.۳۰۶۰ نموداری، برخورد نمود.

جفت ارزی ین ژاپن و دلار ایالات متحده

پشتیبانی ۱۱۲.۱۰ نموداری در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا تست شد. عدم افت آتی نرخ گذاری ها می تواند با شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ دلار، تا مقاومت ۱۱۲.۵۵-۱۱۳.۱۰ نموداری، همراه گردد.

در صورت تضعیف یابی نرخ گذاری ها تحت فشار سطح ۱۱۲.۰۰ می توان با افت آتی نرخ دلار - ین، برخورد نمود.