• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۲.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی ۹۵.۰۰-۹۴.۸۰ سیر می نمایند. درحوالی این بازه ی نرخی با عبور خط ترند افزایشی مواجه می باشیم.

نفوذ آتی نرخ گذاری ها به مقاومت ۹۵.۰۰، با تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها، همراه خواهد گردید. چنین رشدی می تواند تا سطح ۹۵.۵۵ همراه گردد. تنها در صورت شکست این مقاومت می توان با تکرار یابی دوباره ی ماکسیموم های موضعی سال جاری برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها بر فراز سطح پشتیبانی ۱.۱۵۳۵ نموداری، استحکام یافته اند. با توجه به قوه ی افزون این بازه ی نرخی، با احتمال بروز افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها مواجه می باشیم.

شکست بازه ی پشتیبانی ۱.۱۵۷۰-۱.۱۵۶۵ نموداری، می تواند با ادامه یابی افت نرخ گذاری ها تا سطوح ۱.۱۶۲۵-۱.۱۶۱۵ همراه گردد. در صورت ادامه یابی افت نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۱۵۳۵ نموداری، می توان با تست استقامتی سطح ۱.۱۵۰۰ نموداری نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

عدم شکست مقاومت ۱.۳۱۰۰، با افت نرخ گذاری ها تا پشتیبانی ۱.۳۰۰۰ نموداری همراه گردید. اما با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی، مواجه می باشیم. در طی اجرای جلسات معاملاتی آمریکا، می توان با ادامه یابی گرایش افقی نرخ نوسانات ارزی نیز، برخورد نمود.

تنها در پی عرضه یابی نتایج نشست برکسیت و تنظیمات نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند - دلار، رو به رو شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، با کاهش یابی سطح تقاضای این جفت ارزی مواجه گردیده ایم. با احتمال بروز کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها مواجه می باشیم. در صورت شکست پشتیبانی ۱۱۳.۶۰ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها، تا سطح ۱۱۳.۳۰ نیز، برخورد نمود. بروز چنین افتی می تواند با تغییر یابی گرایش نرخی میان مدت، همراه گردد.