• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های نرخی به تاریخ ۲۳.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایشی ۹۵.۸۰-۹۵.۲۰ سیر می نمایند. در این بین می بایست به بازه ی نرخی افقی وسیع تری که در نمودار D1 ترسیم گردیده نیز، توجه نمود. گرایش افزایشی تضعیف یافته و نرخ گذاری ها دچار فشردگی شده اند. علاوه بر این در نمودار Н1 نیز، با شکل گیری کانال گرایشی افقی مواجه می باشیم.

شکست مقاومت ۹۶.۳۰ نموداری، می تواند با ادامه یابی افزایش نرخ گذاری ها تا سطوح ۹۶.۰۰، ۹۶.۳۰ و حتی ماکسیموم سال جاری (۹۶.۸۰) نیز، ادامه یابد. تنها در صورت شکست پشتیبانی ۹۵.۶۶، با عدم افزایش آتی نرخ دلار برخورد خواهیم نمود.

جقت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به مقاومت ۱.۱۵۳۵ نموداری، با تقویت فروشندگان همراه گردیده. در حال حاضر با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی نرخی ۱.۱۴۶۰-۱.۱۴۳۰ رو به رو هستیم. این محدوده برای بار سوم تست گردیده.

احتمال کاهش آتی نرخ گذار ها بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. ایتالیا هنوز از بودجه ی مالی جدید برخوردار نگردیده، اما هنوز بر این عقیده است، که از اتحادیه ی اروپا خارج نخواهد شد. عوامل یاد شده تاثییرات خوشایندی بر واحد ارزی یورو نخواهند گذاشت. افت آتی نرخ یورو - دلار می تواند تا سطوح ۱.۱۴۰۰، ۱.۱۳۵۰ و حتی بازه ی ۱.۱۳۱۰-۱.۱۳۰۰ نیز، ادامه یابد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

پروسه ی برکسیت منجر به مبهم شدن شرایط بازار ارزی پوند گردیده. چرا که احتمال عدم توافق طرفین در طی نشست آتی برکسیت نیز بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. خانم ترزا می قصد اتمام بخشیدن به این پروسه را دارد.

عدم توافق طرفین برکسیت نرخ گذاری های پوند و یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

بازه ی پشتیبانی موضعی شامل سطوح ۱.۲۹۱۵-۱.۲۹۰۰ نموداری، خواهد بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود تحکیمات نرخی دلار، با کاهش یابی سطح تقاضای این جفت ارزی مواجه می باشیم. چالش های جدید عربستان با ایالات متحده، عدم توافق طرفین برکسیت و همچنین شرایط سیاسی نامساعد مالی ایتالیا، تحکیمات آتی ین ژاپن در مقابل دلار را، به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این پافشاری های ایتالیا به منظور ماندن در اتحادیه ی اروپا، بر ابهامات بازار ارزی افزوده.

پشتیبانی موضعی شامل سطوح ۱۱۲.۴۰-۱۱۲.۳۲ و همچنین ۱۱۲.۱۰-۱۱۱.۹۵ نموداری، خواهد بود.