• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسانات نرخی به تاریخ ۲۴.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ نوسانات ارزی دلار در حال کاهش یابی است و همواره با ابهام شرایط بازار این واحد ارزی، به دلیل سیر نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی ۹۵.۸۰-۹۵.۵۰ نموداری، مواجه می باشیم. سطوح یاد شده از قوه ی مقاومتی و حمایتی بالایی برخوردارند. و احتمالات فعلی مبنی بر افزایش بیشتر نرخ دلار، در آینده ای نزدیک می باشد.

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا، با انتشار تعداد انبوهی از آمار اقتصادی، از سر تا سر اتحادیه ی اروپا، برخورد خواهیم نمود. به همین دلیل نیز، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

قوه ی خریداران تحلیل رفته و در حال حاضر با احتمال از سر گیری افتی شدید، مواجه می باشیم. شکست پشتیبانی ۱.۱۴۳۰ نموداری می تواند با ادامه یابی افول نرخی یورو، تا سطوح ۱.۱۳۸۰-۱.۱۳۶۵ نموداری و حتی بازه ی ۱.۱۳۱۰-۱.۱۳۰۰ نیز، همراه گردد. منفی رقم خوردن آمار امروز اروپا می تواند با بروز افت نرخی یورو، همراه گردد.

در این بین، مثبت رقم خوردن این آمار نیز می تواند تحکیمات نرخی این جفت ارزی را، به دنبال داشته باشد. در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، مواجه شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

گرایش نزولی همواره ادامه داشته و به موازات شکست پشتیبانی ۱.۲۹۲۰ نموداری، احتمال کاهش یابی مابعد نرخ پوند - دلار، تا سطوح ۱.۲۸۰۰-۱.۲۷۹۵ نیز، افزایش خواهد یافت.

با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی پوند، تا سطح میانگین متوسط نوسانات ماهانه ی این جفت ارزی نیز، برخورد نمود. همواره لازم به یاد آوریست، که عامل اصلی تغییرات گرایشی پوند – دلار، نتایج نشت برکسیت به شمار می آید و چگونگی تغییرات نرخی پوند، به مثبت و یا منفی رقم خوردن نتایج نشست مربوطه بستگی خواهد داشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نوسانات ارزی دچار فشردگی شده اند.

در حال حاضر با فشردگی نرخ گذاری های دلار - ین، در چهارچوب کانال گرایش افقی ۱۱۲.۸۵-۱۱۲.۰۰ نموداری، رو به رو می باشیم. این فشردگی نرخی از ۱۱ اکتبر سال جاری آغاز یافته و مبنی بر ادامه یابی شرایط مبهم بازار ارزی دلار - ین، می باشد. و به دلیل افت قابل توجه و اخیر نرخ گذاری ها، همواره با احتمال از سر گیری گرایش افزایشی نرخ دلار، در آینده یا نزدیک نیز، رو به رو می باشیم.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی مقاومت ۱۱۲.۸۰-۱۱۲.۷۵، رشد آتی نرخ دلار، نسبت به ین ژاپن را،‌ به دنبال خواهد داشت.