• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های نرخی به تاریخ ۲۵.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها از مقاومت ۹۶.۰۰ انعکاس یافتند. اما همواره با احتمال تحکیمات آتی نرخ دلار نیز مواجه می باشیم. تحکیمات نرخی بر فراز مقاومت ۹۶.۳۰ می تواند با افزایش مابعد نرخ  گذاری ها تا سطح ۹۶.۸۰ نیز، همراه گردد. تنها عامل تحکیمات آتی نرخ دلار، تضعیف یابی نرخ یورو و یا پوند، به شمار می آید.

در این بین با احتمال ادامه یابی کاهش تصحیحاتی در چشم اندازی کوتاه مدت نیز، رو به رو می باشیم. و به دلیل غنی بودن پیش زمینه ی خبری امروز می توان با افزایش نرخ نوسانات دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود تست اخیر سطح پشتیبانی ۱.۱۳۸۰ نموداری، با احتمال شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ یورو مواجه می باشیم. تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا، سرنوشت گرایش آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی را، معین خواهد نمود. به دلیل عدم باور متخصصین Bloomberg، به تغییرات به زود نرخ بهره، توجه اکثر بازار به چگونگی نتایج کنفرانس مطبوعاتی امروز بانک مرکزی اروپا، معطوف خواهد گردید.

محدوده ی مقاومت معاملات امروزی: ۱.۱۴۶۰-۱.۱۴۳۰.

سطوح پشتیبانی معاملات امروزی: ۱.۱۳۸۰، ۱.۱۳۰۰-۱.۱۳۱۰.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

شکست سطح پشتیبانی ۱.۲۹۲۰ نموداری می تواند با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ پوند - دلار، تا سطوح ۱.۲۸۰۰-۱.۲۷۹۵ نموداری همراه گردد. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی نرخی ۱.۲۹۳۰-۱.۲۹۲۰ نموداری، روند نزولی نرخ پوند متوقف خواهد گردید.

به دلیل کمبود پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی پوند - دلار، رو به رو خواهیم شد. تنها عامل تغییرات آتی روند نرخی این جفت ارزی، چگونگی نتایج نشست های پی در پی برکسیت، به شمار می آید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، با کاهش یابی سطح تقاضای این جفت ارزی مواجه می باشیم. چنین امری می تواند موج جدیدی از کاهش های نرخی را، به دنبال داشته باشد. شکست آتی بازه ی پشتیبانی ۱۱۱.۷۰-۱۱۱.۶۰ نموداری، با افت مابعد نرخ گذاری ها تا سطوح ۱۱۱.۰۰-۱۱۰.۹۰ نیز، همراه خواهد گردید.

تنها عامل توقف آتی گرایش نزولی نرخ گذاری ها - تحکیم یابی نرخ دلار - ین، بر فراز سطح مقاومت ۱۱۲.۱۵ به شمار می آید.