• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Gold Trust Ishares (IAU) امروز

Gold Trust Ishares

Gold Trust Ishares

16.55

بالا: 16.55

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Industrias Bachoco S.A. De C.V 31.77010000
Nasdaq Biotechnology Ishares 133.78000000
2018 Investment Grade Ishares 24.59000000
2020 Investment Grade Ishares 24.54500000
2023 Investment Grade Ishares 24.99000000

FAQ

    لغت نامه